Whitepaper nyttan med systemförvaltning
Whitepaper

Nyttan med systemförvaltning

Fokus på verksamhetsmål och ökad kostnadskontroll

Idag är IT en grundförutsättning för att företag och organisationer ska kunna behålla och utveckla sin verksamhet och sina affärer.

Antal IT-system, dess komplexitet och värde kan variera, men i och med att användningen av IT blir allt högre och knyts mer mot organisationens kärnverksamhet har många IT-system blivit en kritisk framgångsfaktor för verksamheten.

IT är också en nyckel till effektivisering, automatisering, optimering och innovation inom en organisation. IT ses allt oftare som den komponent med vars hjälp en organisations konkurrenskraft och dess förmåga att snabbt, enkelt och kvalitetssäkert nå ut med sina tjänster kan öka.

Trots detta ser vi ofta utmaningar i hur verksamheten och IT samverkar kring förvaltning och styrning av IT-systemen inom organisationen.

Bland de problemställningar vi vanligen observerar finns bland annat: 

  • Verksamheten upplever att IT-avdelningen har bristande förståelse för verksamhetens behov och krav
  • Verksamheten upplever att IT-avdelningen reagerar långsamt vid behov av snabba förändringar
  • IT-avdelningen upplever att beslut som påverkar IT tas av verksamheten utan dess inblandning, t.ex. inköp av IT-system
  • IT-avdelningen upplever att verksamheten inte tar ansvar för hela livscykeln
  • Det är oklart vad den totala kostnaden är

Ett beprövat arbetssätt för att optimera samspelet mellan verksamhet och IT är genom systemförvaltning.

Detta whitepaper belyser på ett pedagogiskt sätt utmaningarna ovan samt ger en inblick i vad systemförvaltning innebär och hur det på ett praktiskt sätt underlättar och skapar värde åt organisationer.

Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
Möte på ett modernt kontor
KONTAKTA OSS
Möte på ett modernt kontor
Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
KONTAKTA OSS
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.