Cover
Whitepaper

Kategoristyrning som verktyg

för att möta dagens utmaningar inom IT

Många verksamheter brottas i dag med önskemål om effektivitet, effekthemtagning, måluppfyllelse och ökad styrning.

En väl förankrad, strukturerad och proaktiv inköpsprocess kan komma till rätta med många av de utmaningar som verksamheter upplever.

Ett sätt att uppnå detta är genom att bedriva inköp kategoristyrt enligt principerna för Category Management.

Detta whitepaper utgår från två frågeställningar och ger grunderna inom kategoristyrning:

  • Vilka värden skapas med kategoristyrning?
  • Vilka framgångsfaktorer finns vid införandet av kategoristyrning?

Det kategoristyrda arbetssättet är ett ständigt pågående förbättringsarbete med fokus på att löpande följa upp implementerade strategier och avtal.

Vi tittar i detta whitepaper på grunderna kring kategoristyrning och hjälper er att komma igång med ert arbete inom kategoristyrning.

Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
Möte på ett modernt kontor
KONTAKTA OSS
Möte på ett modernt kontor
Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
KONTAKTA OSS
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.