Front bild
Whitepaper

Hur upprättar man ett projektkontor?

En handledning för att lyckas

Många organisationer saknar ett väl fungerande projektkontor. Ett faktum som riskerar att leda till sjunkande effektivitet och högre kostnader.

Ett projektkontor (PMO) är ett forum där alla projekt i en organisation möts genom sina resursägare, projektägare och projektledare. Genom projektkontoret kan informationsutbyte ske som gör att prioritering och beslut kan tas i syfte att hjälpa inte bara de enskilda projekten utan även hela organisationens projektverksamhet att löpa effektivare och ge bättre resultat.

Att etablera ett projektkontor från grunden, eller vidareutveckla ett befintligt projektkontor, kan ibland kännas övermäktigt. Vi har därför satt samman ett whitepaper som både reder ut begreppen och hur man kan ta sig an detta på ett pragmatiskt och stegvis sätt.

Ofta behövs ett projektkontor när:

 • Organisationen har en historia av bristande kvalitet i form av spräckta tidsplaner, missade projektmål, dålig projektplanering och otillfredsställande leveranskvalitet.
 • Organisationen står inför stora satsningar och förändringar, till exempel att starta upp flera parallella projekt.
 • Man märker att man uppfinner hjulet hela tiden och på olika ställen i organisationen, istället för att dra nytta av det som redan finns på plats.

I detta whitepaper går vi bland annat igenom:

 • Varför behövs ett projektkontor?
 • Projektkontorets ansvarsområden
  • Modeller och metoder
  • Program-, projekt- och uppdragsstyrning
  • Portföljstyrning
  • Resurshantering
 • Hur etablerar man ett projektkontor?
 • Skapa en dashboard för uppföljning
 • Roadmap: En komplett portföljöversikt
 • Framgångsfaktorer och fallgropar

Genom ett pragmatiskt arbetssätt i etableringen av projektkontoret kan ni successivt ta hem vinster i både projekten och organisationen parallellt med att strukturen för projektkontoret vidareutvecklas.

Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
Möte på ett modernt kontor
KONTAKTA OSS
Möte på ett modernt kontor
Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
KONTAKTA OSS
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.