Bild-Hur skapas en långsiktigt Sourcing
Whitepaper

Hur skapas en långsiktig sourcingstrategi för IT?

Nya drivkrafter förändrar kraven på IT-sourcing

Enligt Gartner förväntas allt fler organisationer använda outsourcing som en komponent för hur IT-stödet realiseras.

Samtidigt påverkar trender i den teknologiska utvecklingen, såsom exempelvis IT genom ’molnet’, förutsättningarna för hur IT kan levereras, konsumeras och prissättas.

Inköp och tillämpning av dessa nya tjänster kan ofta även ske direkt av verksamheten, utan inblandning av IT-organisa­tionen. I förlängningen kan detta få till påverkan att IT-stödet för organisationen som helhet riske­rar att bli suboptimerat.

Detta ställer nya krav på strategin för sourcing av IT och kommer även påverka beslut om hur organisationer väljer att sourca sitt IT-stöd effektivt avseende både kostnad som funktion.

Fem viktiga frågeställningar vid utformning av en Sourcingstrategi är bland annat:

  • Vilka långsiktiga målsättningar skall strategin uppnå?
  • Vilka kortsiktiga resultat förväntas?
  • Vilka kompetenser och förmågor besitter den egna IT-organisationen?
  • Vilka krav föreligger rörande exempelvis flexibilitet och omställningsförmåga?
  • Hur kan de strategiskt viktigaste applikationer särskiljas från mindre viktiga?

Läs mer om hur organisationer genom ett strukturerat angreppssätt kan attackera den nya utmaningsbilden rörande sourcing av det egna IT-stödet för att säkerställa maximal utväxling av IT-budgeten.

Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
Möte på ett modernt kontor
KONTAKTA OSS
Möte på ett modernt kontor
Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
KONTAKTA OSS
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.