Bild-Hur maximeras IT-budgeten
Whitepaper

Hur maximeras IT-budgeten genom kostnadsoptimering?

Om att etablera en process för IT-kostnadsoptimering

Enligt Gartner är kostnadsoptimering högsta prioritet för IT-organisationer och företag.

Stora delar av organisationers IT-budget allokeras dock ofta åt till att sköta och underhålla IT-infrastrukturen, trots att denna inte skapar något direkt värde för organisationen. Denna kostnadsandel av IT-budgeten bör procentuellt minska över tid.

Kostnadsoptimering bör bedrivas på såväl strategisk som taktisk nivå i organisationen och handlar till stor del om att:

  • Identifiera på vilket sätt IT är värdeskapande
  • Sätta rätt definitioner av servicenivåer
  • Utveckla metoder, möjligheter och beteenden för att minska utgifter

Genom att etablera en tydlig process för optimering och allokering av kostnader kan utväxlingen av IT-budgeten ökas och mer värde återföras till affärsverksamheten.

Läs mer om hur kostnadsoptimering av IT-infrastruktur kan bidra till tillväxt genom att resurser frigörs till nyinvesteringar i tillväxtkritiska processer.

Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
Möte på ett modernt kontor
KONTAKTA OSS
Möte på ett modernt kontor
Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
KONTAKTA OSS
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.