Outsourcinganalys_cover
Whitepaper

Hur genomförs en outsourcinganalys?

Outsourcing av hela eller delar av en IT-verksamhet är en vanlig komponent och byggsten avseende att tillhandahålla en konkurrenskraftig IT-plattform åt verksamheten.

Vanliga målsättningar och drivkrafter bakom en outsourcing av IT är bland annat ökad flexibilitet, sänkta kostnader eller förmåga att tillskansa sig ny kompetens.

Ett beslut att outsourca en del av sin verksamhet är dock ett komplext beslut med en mängd påverkande faktorer och konsekvenser och måste baseras på en bra outsourcinganalys.

Genom ett strukturerat arbetssätt kan de eventu­ella fördelarna och vinsterna med en outsourcing prövas utan att en formell upphandlingsprocess behöver inledas.

En outsourcinganalys bör besvara följande övergripande frågor:

  • Vilka är de mätbara och hypotetiska målsättningarna med en outsourcing?
  • Vilka blir de finansiella följderna om man väljer andra alternativ än outsourcing?
  • Hur passar en outsourcing in i övergripande affärsmål?
  • Vad är innebörden för organisationen och styrningen?
  • Vilka är de strategiska fördelarna med en outsourcing och är de realistiska?
  • Är beslutet i fas tidsmässigt med övriga strategiska och operativa planer?

Att på ett metodiskt sätt analysera processer, teknik och organisation leder i regel till att flera förbättringsmöjligheter kan identifieras.

Ofta kan en outsourcinganalys genomföras även om man beslutar att inte gå vidare med en outsourcingprocess. Att i ett inledande skede arbeta sig igenom ett antal grundläggande frågor är centralt inte bara för att finna alternativ till outsourcing, det är centralt för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling överhuvudtaget, med eller utan outsourcing.

Detta white paper beskriver hur en outsourcinganalys kan genomföras för att ta fram ett faktabaserat underlag inför ett outsourcingbeslut.

Metoden som presenteras kan även användas för att identifiera interna utvecklingsmöjligheter i organisation och process.

Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
Möte på ett modernt kontor
KONTAKTA OSS
Möte på ett modernt kontor
Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
KONTAKTA OSS
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.