Förbättrad automatisering 1
Whitepaper

Förbättrad automatisering genom samverkan

Hur hanterar vi utmaningarna i praktiken ?

Automatisering och RPA (Robotic Process Automation) ger förutsättningar att på ett systematiskt sätt automatisera verksamhetsprocesser, helt eller delvis, oftast med syfte att spara personalresurser, öka kvalitet och eliminera monotona arbetsuppgifter.

För att uppnå maximalt affärsvärde med RPA behöver samverkan optimeras. Detta kommer dock med ett antal utmaningar, som behöver hanteras för att samverkan ska fungera optimalt.

Exempel på dessa utmaningar är en otydlig och oklar ansvarsfördelning, att hitta rätt form för samverkan, samt att samverkan försämras över tid.

Därför är det bland annat viktigt att definiera och tydliggöra ansvarsfördelningen. Det kan göras genom att identifiera affärsvärdet och basera ansvaret utifrån det, skapa ett matrisansvar eller att placera ansvaret nära den enhet där aktiviteten utförs. De förutsättningar som råder avgör vilken strategi som är bäst lämpad.

I detta whitepaper diskuteras de ovan nämnda utmaningarna gällande samverkan och automatisering samt vad som kan göras för att hantera utmaningarna i praktiken.

Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
Möte på ett modernt kontor
KONTAKTA OSS
Möte på ett modernt kontor
Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
KONTAKTA OSS
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.