Efterlevnad av GDPR
Whitepaper

Efterlevnad av GDPR i praktiken

Hur hittar rätt ambitionsnivå i det kontinuerliga GDPR arbetet

EU:s dataskyddsförordning skapar en enhetlig nivå för EU:s medlemsländer när det gäller behandling av personuppgifter. I och med detta genereras goda förutsättningar för ett fritt flöde av personuppgifter inom EU samtidigt som personuppgiftsbehandlingen inte äventyrar individens integritet.

Det finns dock en utbredd osäkerhet kring hur man som organisation säkerställer att kraven som ställs via dataskyddsförordningen uppfylls.

I detta whitepaper påvisas hur organisationer kan öka efterlevnad av GDPR och minska risken att drabbas av en sanktionsavgift.

Bland de områden som vi går igenom är bland annat:

  • Hur bör det kontinuerliga GDPR arbetet läggas upp
  • Hur det kontinuerliga GDPR arbetet kan styras i vardagen
  • Hur processen för GDPR revsioner ser ut

Med insikt i detta kan GDPR-arbetet förbättras och effektiviseras som helhet.

Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
Möte på ett modernt kontor
KONTAKTA OSS
Möte på ett modernt kontor
Vill du ha mer information?
Hör av dig så löser vi det.
KONTAKTA OSS
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.