Tjänsteområde

Teknisk transformation

Digitalisering idag handlar mindre om att "bli digital". Det handlar snarare om att kontinuerligt, på ett strategiskt sätt, modernisera organisationens redan existerande digitala strukturer. Men då utbudet av tekniska lösningar har ökat dramatiskt har det också blivit svårare att hitta rätt bland dessa.

Digitalisering handlar i klarspråk om att på bästa sätt utnyttja modern teknik för att förbättra organisationens prestationsförmåga. Joakim Femermo, Affärsområdeschef, Kontract

Affärsvärde genom teknik

Det har blivit viktigare än någonsin att kunna utvärdera tillgängliga tekniska lösningar, hur de samspelar med varandra, deras fördelar och långsiktiga konsekvenser. Att hålla sig kvar vid föråldrad teknologi är inte längre ett alternativ.

Vi hjälper dig att identifiera och införa en optimal teknisk plattform för er organisation, med målet att möjliggöra en agil digital verksamhet.

Joakim Femermo
Affärsområdeschef
Teknisk transformation

Utmaningar inom teknisk transformation

Vanliga frågeställningar vi ser inom området är:

  • Med strategi i åtanke, hur bör vi lämpligast bygga vår framtida tekniska plattform för att uppnå våra mål?
  • Vilka delar i vår befintliga tekniska miljö går att vidareutveckla och vad bör istället avvecklas och ersättas?
  • Hur integrerar och styr vi vår tekniska plattform, i takt med att den blir både mer komplex och levereras på olika sätt?

Vad Kontract kan bidra med

Lösningar med både verksamhetsmål och IT-verklighet i åtanke: Vi är tekniska specialister – men vår utgångspunkt är alltid baserad på er affärsstrategi och ert tekniska nuläge.

Oberoende rådgivning: Vi har bred kännedom om leverantörer och produkter, men vi agerar helt oberoende från dessa. Detta gör att vi trovärdigt kan rekommendera hur ni bäst utvecklar en teknisk plattform med långt bäst-före-datum, allt utifrån era förutsättningar.

Effektiv process, utan vanliga misstag: Vår erfarenhet av att driva tekniska förändringsprojekt från ax till limpa gör att vi både kan förekomma vanliga misstag och driva tekniska förändringar på rekordtid.

Vårt erbjudande

Strategiska val

Vi hjälper dig att hitta rätt riktning för att stödja långsiktiga verksamhetsmål

  • IT- och teknisk arkitektur
  • Teknisk governance

Tekniska förutsättningar

Vi hjälper dig att välja rätt mix av produkter för att stödja verksamhetens strategi.

  • Val av teknisk plattform och produktmix, inklusive optimal mix av molntjänster.
  • Identifiering och utvärdering av befintlig teknik med överlappande funktionalitet, i syfte att konsolidera och effektivisera.

Införande

Vi hjälper er att driva komplexa tekniska förändringsprocesser, ofta tillsammans med både interna resurser och externa produktleverantörer.

  • Integration av ny teknik i organisationen
  • Omvandling och avveckling av gammal teknik

Teknisk transformation

Joakim Femermo
Affärsområdeschef
Teknisk transformation
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.