Tjänsteområde

Systemtransformation

Digitala affärer och arbetssätt leder till nya och ökade krav på organisationens IT-system. Att förlita sig på icke-flexibla lösningar och fragmenterade interna system är inte längre hållbart.

Begränsningar i befintliga system och plattformar hindrar organisationer att vara konkurrenskraftiga Jesper Crusenborg, Affärsområdeschef, Kontract

För framtidssäkra system

Ofta sätter befintliga system gränser för hur verksamheten kan utvecklas. De saknar flexibilitet och har begränsade möjligheter att hantera växande och komplexa affärsbehov. För att uppnå morgondagens verksamhetsmål, och möjliggöra digitalisering av verksamheter, krävs modernt byggda system och applikationer.

Att modernisera enskilda system kan ofta uppfattas som svårt, att byta alla system känns övermäktigt. Men Kontract guidar dig genom omställningen. Vårt team tar hand om allt från analys av vad som behöver göras, vad som behöver bytas ut eller kan moderniseras, till genomförande.

Jesper Crusenborg
Affärsområdeschef
IT-styrning samt Systemtransformation

Utmaningar inom systemtransformation

Att byta ut system väcker ofta frågor som:

  • Vad kan vi göra för att våra befintliga system ska kunna stötta verksamheten bättre, både nu och i framtiden?
  • Vad blir konsekvenserna av att byta ut system och kan jag verkligen räkna hem kostnaden?
  • Var börjar jag?

Vad Kontract kan bidra med

Oupptäckta lösningar: Ingen kan er verksamhet bättre än ni, men i kombination med vårt perspektiv, utifrån, och expertis från tidigare genomförda systemskiften kan vi hitta nya lösningar som driver er affär framåt

Tidsbesparing: Teamet ni kommer att jobba nära består av såväl specialister, som konsulter med bred erfarenhet från verksamhetsutveckling och systemkunskap. Det innebär att vi kan attackera problem från alla håll samtidigt. På så sätt slipper ni långa processer, dubbelarbete, sparar tid och undviker misstag.

En partner: Att byta ut eller slå samman system innefattar många moment, som upphandling, processutveckling och förändringsledning med mera – allt detta kan vårt team klara av. Att arbeta med Kontract innebär att all kompetens kring att driva transformationen framgångsrikt finns samlat.

Vårt erbjudande

Inventering

Vi hjälper till med att dokumentera befintliga system kopplat till processer och affärsmål för att få en helhetssyn. Med all fakta på bordet kan kloka beslut tas och förändring inledas i rätt riktning.

  • Kartläggning av affärsarkitektur
  • Mappning av processer och systemstöd

Innovation

Ofta ligger framgången i att skapa ytterligare utväxling på de investeringar som redan gjorts. Vi hjälper er därför med att avgöra vilka av era system som kan konsolideras och vad ni behöver komplettera med. I det senare fallet hjälper vi er att välja rätt plattform och arkitektur för systemen.

  • IT-arkitektur
  • Tekniska beroenden och integrationer
  • Road-map för systemförändring

Transformation

Vi hjälper er att driva konsolideringen av befintliga system och implementera de nya. Det gör vi med våra tvärfunktionella team som med betydande erfarenhet av projekt- och förändringsledning av system,  utifrån road-map och effektmål.

  • Projekt- och förändringsledning
  • Utveckling, införande, konsolidering och avveckling av system utifrån road-map och effektmål

 

Systemtransformation

Jesper Crusenborg
Affärsområdeschef
IT-styrning samt Systemtransformation
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.