Tjänsteområde

Sourcing och upphandling

Kontract leder dig rätt vid upphandling och styrning av externa IT-tjänster. Vi ser till att det IT-stöd som levereras av dina samarbetspartners är effektivt och tillför värde.

IT-upphandlingar är ofta komplexa.

En genomarbetad strategi, en tydlig kravställning och ett strukturerat genomförande är avgörande för ett lyckat resultat.

Vi är inte bara experter på upphandling och sourcing, vår erfarenhet av teknik och affärsstrategi gör att vi kan se längre och bredare – hur upphandling kan stötta hela affären.

Strategi och vägval

Vi hjälper till att hitta rätt balans mellan interna och externt levererade IT-tjänster.

Upphandling och avtalsförhandling

Vi hjälper till under hela processen – från kravspecifikation och leverantörsurval, till upphandlings- och avtalsprocess.

Leverantörsstyrning och samverkan

Vi hjälper till att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete med de nya leverantörerna.

Ulrika Sjöblom
Affärsområdeschef
Strategi och ledning samt Sourcing och upphandling

Relaterat innehåll:

Tjänsteområde

Strategi och ledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.