Tjänsteområde

Projektledning

Omvärldens snabba digitala och ekonomiska utveckling kräver att organisationer anpassar sig i samma takt. Det innebär att allt fler förändringsprojekt kommer drivas och att inslaget av IT i dessa kommer att öka. IT är numera en strategisk komponent för att projekten ska lyckas.

Morgondagens projekt som verkligen betyder något för organisationer har alla ett högt inslag av IT Peter Funk, Affärsområdeschef, Kontract

Projektstyrning som strategiskt verktyg

Det går fort nu. Det är inte bara antalet projekt som ökar, innehållet i dem blir allt mer komplicerat med affärsmässiga mål att ta hänsyn till och komplexa tekniska delar. Just därför har förmågan att prioritera, styra och genomföra projekt blivit en strategisk fråga – det är en framgångsfaktor – för alla organisationer.

Kontract hjälper dig att kartlägga vad som bör göras, hur och i vilken ordning. Dessutom driver vi projektet från start till mål. Kontract hjälper er att maximera värdet, nyttan, av de projekt er organisation väljer att genomföra.

Peter Funk
Affärsområdeschef
Projektledning samt Förvaltningsledning

Relaterat innehåll:

Utmaningar inom projektledning

För att kunna leverera förväntat resultat i tid och enligt budget krävs det att vissa nyckelfrågor blir besvarade, till exempel:

  • Hur kan jag bygga en flexibel projektorganisation som kan växa eller minska i takt med att organisationens behov förändras?
  • Hanterar vi de olika projekten vi har igång på ett optimalt sätt?
  • Hur kan jag i längden säkerställa projektens kvalité och resultat?

 

Vad Kontract kan bidra med

Långsiktig värdeutveckling: Vårt helhetsperspektiv, från projekt till förvaltning, säkerställer att de förändringsinitiativ som tas får önskat resultat – att de tillför värde till organisationen.
Situationsanpassning: Vår breda erfarenhet inom projektledning och kunskap om etablerade metoder gör att vi kan hjälpa till att hitta flaskhalsar samt anpassa metoder och arbetssätt så att de försvinner.
Effektiv ledning från början till slut: Vår erfarenhet av att analysera, utveckla och implementera arbetssätt gör att vi kan undvika vanliga misstag. Vi har den kunskap som krävs för att under olika faser i projektet förekomma problem, men också att upptäcka möjligheter. Vi utvecklar löpande våra kunders projektorganisationer med fokus på tid, kvalitet och kostnad.

Vårt erbjudande

Projektstyrning

Vi hjälper till med att identifiera och implementera metoder för hur ni bäst styr, prioriterar och följer upp hela er portfölj av projekt.

Projektmetod

Vi analyserar, utvecklar och implementerar strukturerade metoder för hur projekt bäst ska drivas i er organisation. Vi tar utgångspunkt från etablerade metoder men anpassar dessa efter era behov.

Projektledning

Vi utbildar och coachar era projektledare, både i deras yrkesroll och i den projektmetodik ni väljer att använda. Vi kan även hjälpa er att driva projekt från start till mål.

Projektledning

Peter Funk
Affärsområdeschef
Projektledning samt Förvaltningsledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.