Tjänsteområde

IT-styrning

IT spelar en central roll i morgondagens affärsstrategi. Det räcker dock inte med att ha rätt system på plats för att lyckas. Det IT gör varje dag måste hela tiden drivas i linje med affärsmålen. För att lyckas med det krävs ett helhetsperspektiv för IT-styrning. Allt för att säkerställa att IT verkligen är en integrerad del av affärsmålen.

En högre förändringstakt och fler sätt som IT används för att göra affärer ökar alltjämt kraven på IT-styrningen utifrån ett strategiskt perspektiv. Jesper Crusenborg, Affärsområdeschef, Kontract

Sammanför IT med affärsstrategin

IT-styrning har en särskilt viktig roll i att sammanföra IT med affärsstrategin. Ett korrekt uppsatt ramverk för styrning är en nyckel för att prioritera och styra resurser så att dessa stödjer och utvecklar affären, exempelvis inom:

· IT-strategi · Informationssäkerhet · Resurshantering · Processer · Compliance · IT service management

Med utgångspunkt från vedertagna metoder och modeller såsom CobIT, ITIL, ISO, PM3, scrum och agile, med flera hjälper Kontract er att anpassa dessa så att de passar just er verksamhet.

Kontract hjälper er även att leda förändringsarbetet under införandet. Våra tvärfunktionella team med konsulter som både är affärsstrateger till tekniskt kunniga, tar processen från början till slut, från analys till implementering. Vi ser helt enkelt till att er styrning stödjer affärsmålen, med råge.

Jesper Crusenborg
Affärsområdeschef
IT-styrning samt Systemtransformation

Utmaningar inom IT-styrning

Vanliga frågeställningar vi stöter på är till exempel:

 • Hur ska jag prioritera och styra IT-verksamheten för att friställa tid och resurser från daglig leverans till att aktivt bidra till affärsutveckling?
 • Hur får jag ihop alla ramverk och modeller så att helheten blir bra?
 • Hur får jag med organisationen i att genomföra den förändring som vi behöver göra?
 • Hur ska jag utveckla min organisation och vidareutbilda min personal för att vara säker på att vi har rätt kompetens och förutsättningar för att uppnå framtida mål?

Vad Kontract kan bidra med

Oberoende drivkraft: Vi kan agera som en katalysator och drivkraft för ert förändringsarbete då vi verkar helt oberoende från både er organisation och befintliga leverantörer. Vårt oberoende gör att vi kan driva processen helt självständigt och resultatet blir därför skräddarsytt efter era behov.

Skräddarsydda metoder: Baserat på flerårig erfarenhet med både etablerade och nya metodramverk har Kontract väl beprövade arbetssätt för att både kartlägga och vidareutveckla dessa i er verksamhet. Vi tittar på hur de samspelar och överlappar i er verksamhet, allt för att helheten ska fungera på bästa sätt.

Ett team från början till slut: Våra kunder arbetar med ett sammansvetsat team från strategi till genomförande. Inom teamet finns såväl kunskap om affärsstrategi som tekniska specialister. Det sparar tid, borgar för kvalitet och i längden sparar det pengar.

Vilka delar kan vi hjälpa till med?

Förändringsledning

Vi hjälper till med att leda förändringsarbeten, från ax till limpa. Utifrån vårt helhetsperspektiv, från personal, till processer och teknik, säkerställer vi att förändringarna blir bestående.

 • Tillfälligt ledarskap
 • Strukturerad vägledning av individer och grupper

Verksamhetsutveckling

Vi hjälper er att förstå hur er verksamhet är strukturerad och arbetar idag, både inom och utanför IT. Baserat på den kunskapen och med ett helhetsperspektiv i åtanke hjälper vi er att vidareutveckla er verksamhet.

 • Verksamhetsarkitektur
 • Processer och arbetssätt
 • IT-organisation och styrning

Kompetensförflyttning

Rätt kompetens både idag och imorgon är en nyckel till framgång. Vi hjälper er att bedöma framtida behov, kartlägga var ni står idag samt hur ni kan bygga den nödvändiga kompetensen på lång sikt:

 • Framtida behovsanalys
 • Kompetenskartläggning

IT-styrning

Jesper Crusenborg
Affärsområdeschef
IT-styrning samt Systemtransformation
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.