Tjänsteområde

Förvaltningsledning

Idag utvecklas organisationer snabbare än någonsin. Behov och prioriteringar förändras i samma takt och kräver nya IT-lösningar. Detta ställer allt högre krav på en effektiv förvaltningsstyrning.

Värdeutveckling sker i förvaltningen efter att projekten har stängts. Därför är förvaltningen strategiskt viktig. Peter Funk, Affärsområdeschef, Kontract

Effektivt långsiktigt värdeskapande

Det är nämligen inte förrän ett projekt är avklarat, stängt, som den verkliga värdeutvecklingen sker, i förvaltningen av projektets resultat. Det är genomförandet av förvaltningen, styrningen, som avgör resultatet, det vill säga nyttan för hela organisationen.

Kontract hjälper dig att kartlägga hur effektiv din förvaltning är, samt hur den kan utvecklas för att skapa högsta möjliga värde för er.

Peter Funk
Affärsområdeschef
Projektledning samt Förvaltningsledning

Utmaningar inom förvaltningsledning

Effektiv förvaltning ska bidra till långsiktig värdeutveckling i verksamheten. Men förvaltning får ofta inte gehör ute i organisationen. Vanliga frågeställningar vi stöter på:

  • Hur inkluderar vi förvaltning i vår arbetsprocess? Vad bör vi tänka på när vi driver projekten och hur ska vi bemöta verksamheten som ligger utanför IT?
  • Har jag rätt kompetens och resurser för att kunna driva förvaltning på ett effektivt sätt?
  • Finns det andra områden där vi kunde implementera förvaltning och är det en bra idé?

Vad Kontract kan bidra med

Kostnadskontroll: Vi hjälper till att identifiera alla kostnader. På så sätt får verksamheten en ökad insyn och kontroll på vad det kostar och vad pengarna används till. Detta ger förutsättningar för en långsiktig utveckling av förvaltningsportföljen tillsammans med verksamheten.
Situationsanpassning: Vår erfarenhet har lärt oss att alla etablerade förvaltningsmodeller har styrkor och svagheter. Många kan behöva “skalas ner” för att passa just er. Vi rekommenderar och skräddarsyr modeller som fungerar för just era förutsättningar.
Struktur: Med fokus på verksamhetsmål och nytta skapar vi en struktur, med tydlig ansvarsfördelning och tydliga ansvarsgränser, för samverkan inom styrning, beslutsfattande, prioritering och informationsspridning. Det minskar risken för misstag, ökade kostnader eller frustration i verksamheten.

Vårt erbjudande

Förvaltningsstyrning

Vi hjälper till med att analysera er befintliga förvaltningsstyrning i syfte att identifiera vad som fungerar bra, samt vad som kan utvecklas för att ni ska kunna styra, prioritera och följa upp alla era förvaltningsprojekt på bästa sätt.

Förvaltningsmetod

Vi analyserar, utvecklar och inför en strukturerad metod för hur förvaltningen lämpligast drivs i er organisation.

Förvaltningsledning

Vi utbildar och coachar era förvaltningsledare, både i deras yrkesroll och i den förvaltningsmetodik ni väljer att använda. Vi hjälper även till med att driva er förvaltning.

Förvaltning

Peter Funk
Affärsområdeschef
Projektledning samt Förvaltningsledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.