Policy för personuppgiftshantering

Kontract AB värnar om din personliga integritet. Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med ’Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning’ och att beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. En regelbunden översyn görs för att minimera användningen av personuppgifter inom företaget.

Rättslig grund

Kontract AB behandlar dina personuppgifter utifrån tillämplig lagstiftning, såsom GDPR, för att kunna leverera mesta möjliga värde.

Kontract AB sparar personuppgifter endast så länge som det är relevant för vår verksamhet, maximalt 5 år om inget annat anges eller så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Personuppgiftsinformation kan lagras inom EU/ESS eller enligt reglerna för tredjelandsöverföring.

I huvudsak behandlas personuppgifter internt inom Kontract AB. Kontract AB delar inte med sig av dessa uppgifter till tredje part, annat än till personuppgiftsbiträden som utför arbete för Kontract ABs räkning och där Kontract AB har avtal som reglerar användningen.

Skydd av personuppgifter

Kontract AB har rutiner för hantering av personuppgifter som säkerställer att endast de som har behov av att kunna hantera uppgifterna har tillgång till dem samt att personuppgifter lagras i säkra miljöer.

Din tillgång till personuppgifter och rättelse

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagras om dig samt att korrigera uppgifter som är felaktiga. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade om det inte finns rättsliga skäl som hindrar Kontract AB från att radera delar av din data.

Frågor och klagomål

Frågor kring Kontract ABs behandling av personuppgifter hänvisas till personuppgiftsansvarig via kontakta oss.

Du har även rätt att lämna klagomål på Kontract ABs personuppgiftshantering till Dataskyddsinspektionen (Byter namn under 2018).

Cookie-Policy

På denna webbplats www.kontract.se används cookies.

Om du inte accepterar användandet av cookies rekommenderar vi att du stänger av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att Kontract ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.

Det finns två typer av cookies:

  • En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas, enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 (SFS 2003:389).

 

Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.