Policy för personuppgiftshantering

Kontract AB värnar om din personliga integritet. Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med ’Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning’ och att beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. En regelbunden översyn görs för att minimera användningen av personuppgifter inom företaget.

Rättslig grund

Kontract AB behandlar dina personuppgifter utifrån tillämplig lagstiftning, såsom GDPR, för att kunna leverera mesta möjliga värde.

Kontract AB sparar personuppgifter endast så länge som det är relevant för vår verksamhet, maximalt 5 år om inget annat anges eller så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Personuppgiftsinformation kan lagras inom EU/ESS eller enligt reglerna för tredjelandsöverföring.

I huvudsak behandlas personuppgifter internt inom Kontract AB. Kontract AB delar inte med sig av dessa uppgifter till tredje part, annat än till personuppgiftsbiträden som utför arbete för Kontract ABs räkning och där Kontract AB har avtal som reglerar användningen.

Skydd av personuppgifter

Kontract AB har rutiner för hantering av personuppgifter som säkerställer att endast de som har behov av att kunna hantera uppgifterna har tillgång till dem samt att personuppgifter lagras i säkra miljöer.

Din tillgång till personuppgifter och rättelse

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagras om dig samt att korrigera uppgifter som är felaktiga. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade om det inte finns rättsliga skäl som hindrar Kontract AB från att radera delar av din data.

Frågor och klagomål

Frågor kring Kontract ABs behandling av personuppgifter hänvisas till personuppgiftsansvarig via kontakta oss.

Du har även rätt att lämna klagomål på Kontract ABs personuppgiftshantering till Dataskyddsinspektionen (Byter namn under 2018).

Cookie-Policy

På denna webbplats www.kontract.se används cookies.

Om du inte accepterar användandet av cookies rekommenderar vi att du stänger av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att Kontract ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.

Det finns två typer av cookies:

  • En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas, enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 (SFS 2003:389).

Cookies för Webbstatistik

För att kunna förstå och analysera hur besökare använder vår webbplats använder vi verktyget Google Analytics. Nedan listar vi de cookies som sätts av kontract.se för just Google Analytics:

_ga – samlar in information om besökaren, vilka sidor som besöks hur länge, hur besökaren hittade till sidan, och om besökaren varit här förut. Cookien sparas i två år.

_gid – samlar in information från besökaren om besökaren och används för att skilja på olika användare. Cookien sparas i 24 timmar.

_gat – används för att begränsa antalet förfrågningar som skickas under en begränsad tid. Cookien sparas i 10 minuter.

Den information som Google Analytics cookies genererar lagras på servrar hos Google. Vi använder dessa cookies för att bättre förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den. All denna information kan Google överföra till en tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall då en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Nedan listar vi resterande cookies som sätts av kontract.se:
Vi använder hotjar för att förbättra vår hemsida så att den blir enklare att använda och förstå. Beroende på vad vi undersöker för tillfället så kan följande cookies sättas:
_hjIncludedInSample – Denna sätts för att markera att din session har blivit sparad i aggregerat data som berättar för oss om hur våra besökare använder vår hemsida.
_hjMinimizedPolls – Denna visar att du inte velat svara på en undersökning som vi genomför och cookien ser till att den inte dyker upp och stör dig igen.
_hjDonePolls – Denna visar att du redan svarat på en undersökning och cookien ser till att du inte får upp samma fråga flera gånger.

Vill du inte att dina besök ska synas statistiken?
Om du inte vill att dina besök ska visas i statistiken för kontract.se så kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar du från Google (informationen är på engelska).”

 

Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.