NYHET

Stockholms universitet anlitar Kontract

Stockholms universitet har upphandlat Kontract som upphandlingskonsulter för IT. Universitetet har högt ställda krav på erfarenhet av och kunskap i Lagen om offentlig upphandling, och där har vi många referenser. Avtalet trädde i kraft under sommaren och gäller i två år med option på totalt fyra år. Stockholms universitet har upphandlat upphandlingskonsulter till sin inköpsavdelning inom fyra olika områden. Vi vann tilldelningen inom området IT, som en av tre leverantörer. Avtalet innebär att vi får möjlighet att ge experthjälp till universitetets inköpsavdelning i såväl behovsanalys och upphandling vid kommande upphandlingar av IT.

Vi är stolta över att vi har konsulter som är oerhört erfarna och kunniga inom offentlig upphandling, och i det här fallet var det en väldigt tungt vägande del i bedömningen av oss anbudsgivare.

I upphandlingen ställdes särskilda krav på kompetens och erfarenhet inom Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Kammarkollegiets IT-avtal. Stockholms universitet har också en avancerad IT-miljö som både behandlar avancerad forskning och en stor mängd personuppgifter.

Publicerat den 27 september 2017
DELA MED DINA KOLLEGOR
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.