NYHET

Sjöfartsverket anlitade Kontract för marknadsprövning av IT

Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. Deras ansvar för sjövägarna löper fram till hamnområden, där kommunen eller hamnbolaget tar över. Sjöfartsverket har genom sin strategi för IT-försörjning slagit fast målbilden att IT ska drivas effektivt och kvalitativt genom bland annat att interna IT-leveranser konkurrensutsätts mot marknaden för outsourcade tjänster.

Kontract fick av Sjöfartsverket förtroendet att leda och stödja arbetet att analysera nuläget hos Sjöfartsverkets IT-enhet i syfte att identifiera olika områden som lämpar sig att marknadspröva och förbereda IT-organisationen på vad som behöver tas fram inför en sådan. Arbetet färdigställdes och presenterades under hösten 2015.

Kontract fick därefter fortsatt förtroende att ta fram förberedande material för att sedan genomföra en marknadsprövning av IT-enhetens tjänster. Arbetet med marknadsprövningen skedde under hösten 2016 och rapporten presenterades för Sjöfartsverket i november.

– I och med förtroendet som Sjöfartsverket visat oss stärker vi vår roll på marknaden inom marknadsanalys/prövning, outsourcing och upphandling. Det är särskilt roligt att Kontract bjuds in i ett så tidigt skede vilket främjar framtida beslut och vägval i en sourcingstrategi. Vi ser fram emot att hjälpa Sjöfartsverket i sitt fortsatta arbete att effektivisera och utvecklas inom såväl IT-organisationen och sin IT-drift, säger Ulrika Sjöblom, kundansvarig på Kontract.

– Kontracts kompetens och erfarenhet från likanande uppdrag har givit oss en högkvalitativ nulägesanalys och marknadsprövning. Resultatet utgör ett bra beslutsunderlag vid val mellan intern och extern produktion av IT-tjänster men kommer även ligga till grund för fortsatt förändringsarbete inom Sjöfartsverkets IT-verksamhet, säger Peter Geite, IT-chef, Sjöfartsverket.

Publicerat den 20 januari 2017
DELA MED DINA KOLLEGOR
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.