NYHET

Region Östergötland systematiserar IT-kravställning

Region Östergötland har därför anlitat Kontract för att systematisera kravställandet och ta fram en metod för hur regionen ska genomföra kravställandet i sina IT-upphandlingar, för att höja kvaliteten på sina IT-upphandlingar. Uppdraget omfattar även att definiera kravprocessen vid utveckling och förvaltning inom regionen.

Vid upphandlingar av IT-komponenter är en hel del krav och beskrivningar mer eller mindre generiska över många olika upphandlingar. Region Östergötland såg därför en möjlighet att höja kvaliteten på och resultatet av sina IT-upphandlingar och har tagit hjälp av Kontract för att ta fram arbetssätt för kravställning vid så väl IT-upphandlingar som systemutveckling och förvaltning.

– Vi ska identifiera den här gemensamma kravmassan, hitta ett sätt att kunna återanvända den från upphandling till upphandling, och sedan beskriva hur det här ska gå till ur ett upphandlingsperspektiv, vilka arbetssteg som ska följas, klargöra roller och ansvar och ta fram dokumentation, mallar och instruktioner till dem som ska utföra det här framöver, säger Stefan Pettersson, projektledare på Kontract.

ITIL och PM3 saknar rekommendationer för kravprocessen

Uppdraget innebär också att beskriva kravprocessen vid utveckling och förvaltning av IT-system inom regionen. Regionen arbetar i dag bland annat efter ramverken ITIL och PM3, men ingen av dem beskriver eller rekommenderar hur man ska jobba med krav.

– Syftet är att för både IT-upphandlingar, systemutveckling och förvaltning höja kvaliteten och resultatet, och även effektivisera insatsen vid kravställning. I dag börjar man med ett blankt papper och uppfinner hjulet varenda gång. Det blir så klart kostsamt och det finns en risk att områden missas i upphandlingen och då är det stor risk att man får sota för det längre fram, säger Christer Bergmark, försäljningschef på Kontract.

Redo att användas brett 2019

Projektet påbörjades efter sommaren och kommer att utarbetas under hösten. Runt årsskiftet kommer metoderna att testas på skarpa upphandlingar, för att sedan utvärderas under början av 2019.

– Även om vi är tidigt i arbetet börjar vi ha kommit så pass långt att vi har en idé om hur vi ska försöka lösa det. Det är många internt inom regionen som bekräftar att behovet finns och är glada att det görs något åt det, så mottagandet är väldigt positivt, säger Stefan Pettersson.

Publicerat den 19 oktober 2018
DELA MED DINA KOLLEGOR
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.