NYHET

Kontract certifierade inom informationssäkerhet

Kontract har under flera års tid anlitats av kunder och genomfört uppdrag kopplade till IT- och informationssäkerhet. Detta både inom styrning av IT-säkerhet likväl som tekniska specialister inom IT-säkerhetsområdet. Kontract tar nu ytterligare ett kliv i framkant inom området IT-säkerhet genom tre tunga certifieringar.

Kontract anlitas regelbundet som expert inom områdena informations- och IT-säkerhet. Nyligen genomfördes bland annat en ISO 27000 Gap Analys för 14 kommuner. I och med GDPR har Kontract även arbetat med processkartläggning, skapande av policys, handlingsplaner för efterlevnad av kraven av dataskyddsförordningen, konsekvensanalyser och mycket mer för många kunder.

För att bibehålla och vidareutveckla våra konsulters kompetens inom området har bland annat tre av våra konsulter certifierats i CISSP genom (ISC)² under våren. (ISC)² är en globalt ledande organisation inom utbildning och certifiering av personal inom informationssäkerhet. Inom IT-branschen ses (ISC)² ofta som den organisation som sätter standarden för kvalificeringar inom IT-säkerhet.

CISSP ”de facto” standard för informationssäkerhet

Certifieringen har funnits i många år, men många anser att denna fortfarande är en ”de facto” standard avseende certifiering inom informationssäkerhet. CISSP ställer hårda krav på sina deltagare, där en certifiering kräver att personerna genomför ett skriftligt prov.

Det krävs även att deltagarna måste ha minst fem års dokumenterad erfarenhet inom åtminstone två av åtta (ISC)²-områden:

  • Security and Risk Management
  • Asset Security
  • Security Engineering and Cryptography
  • Communication and Network Security
  • Identity and Access Management
  • Security Assessment and Testing
  • Security Operations
  • Security in the Software Development Lifecycle

Jörgen Hansen är en av Kontracts certifierade CISSP konsulter som just nu arbetar med framtagningen av en ny informationsklassningsmodell åt en större kommun samt säkerhetsförberedelser inför kommunens digitalisering och förflyttning till plattformar som Microsoft Teams och Sharepoint Online. Jörgen anser att själva certifieringen gav honom mer kunskap och en bättre förståelse i säkerhetsarbetet.

– Informationssäkerhet är ett område som vi numera konfronteras med överallt när vi arbetar med olika typer av IT-tjänster. I en global tjänstemiljö ser vi även stora möjligheter att skapa mervärde genom att använda säkerhet på ett genomtänkt sätt, säger Jörgen Hansen, konsult på Kontract.

Publicerat den 31 maj 2019
DELA MED DINA KOLLEGOR
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.