NYHET

Kontract anlitad för Informationsklassning på Nykvarns Kommun

Nykvarns kommun står inför en ökad digitalisering av tjänster och system. Det innebär att behovet av att informationsklassificera behandlad information ökar. Kontract har anlitats för att bistå kommunen i detta, då en Informationsklassificeringen är en viktig grundsten för att kunna skapa ett effektivt informationssäkerhetsarbete. Det finns även starka kopplingar till kommunens arbete med dataskydd och GDPR.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ett effektivt informationssäkerhetsarbete, genom att utföra informationsklassificering av verksamhetssystem. Här kommer kommunen tillsammans med två av Kontracts konsulter genomföra Informationsklassificeringen med hjälp av KLASSA, en informationsklassificeringsmetod som är framtagen av SKR.

”Ett digitalt arbetssätt ställer stora krav gällande säkerhet och integritet, KLASSA hjälper då till att synliggöra både behov och åtgärder vid informationsklassning.”, säger Jörgen Hansen, Informationssäkerhetskonsult på Kontract.

Målet med projektet är att Kontract kommer kunna hjälpa Nykvarn att öka effektiviteten i kommunens arbetssätt genom att övergå till en mer digital arbetsmetod. Det gäller bland annat inom områden som information, tillgänglighet och samarbeten mellan förvaltningar och övriga funktioner inom kommunen. Detta kommer i sin tur göra att kommunen kan serva sina medborgare på ett mer effektivt sätt och som också kommer avspegla ett mer modernt förhållningssätt till rådande digitala teknologier.

”Idag använder över 215 kommuner och 12 regioner KLASSA som metod vid informationsklassificering. Vi ser att liknande behov finns hos fler kommuner och regioner i Sverige.”, enligt Henrik Palmér, kundansvarig på Kontract.

Uppdraget genomförs från Kontracts sida under andra halvan av 2020.

Publicerat den 10 september 2020
DELA MED DINA KOLLEGOR
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.