NYHET

Kammarkollegiet digitaliserar försäkringsverksamheten

Kammarkollegiet är en expertmyndighet med fler än 35 olika uppdrag från regeringen. Bland annat fungerar Kammarkollegiet som bank, försäkringsbolag, inköpscentral och juridikbyrå för stadsförvaltningen.

Myndighetens försäkringsverksamhet ansvarar för statliga myndigheters behov av försäkringar och tillhandahåller ungefär 30 olika försäkringar som gäller både i Sverige och utomlands.

Myndigheten har inlett ett flerårigt arbete med att digitalisera försäkringsverksamheten och dess arbetssätt. Detta arbete kommer i förlängningen innebära ett införande av ett nytt försäkringssystem.
Som ett led i att genomföra detta har Kontract anlitats för att dels ge råd och stöd i digitaliseringsarbetet samt även tillhandahålla specialistkompetens och resurser under arbetets gång.

Kammarkollegiets försäkringsverksamhet har speciella förutsättningar och krav. I dessa sammanhang är tidigare erfarenhet mycket viktig, vilket vi är övertygade var en avgörande anledning i att vi fick förtroende att hjälpa Kammarkollegiet på denna resa, säger Henrik Palmér som kundansvarig på Kontract.

Uppdraget inleds under september 2018 och löper inledningsvis fram till utgången av 2019.

Publicerat den 20 september 2018
DELA MED DINA KOLLEGOR
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.