NYHET

Assa Abloy skapar förutsättningar för
kompetensförflyttning inom IT

Assa Abloy har som vision att vara den mest innovativa leverantören av totala lås- och dörrlösningar. Denna vision ställer höga krav på delaktighet och drivkraft från alla medarbetare inom bolaget.

Under 2018 har Assa Abloy konsoliderat delar av sin verksamhet i Skandinavien. För IT innebär detta nya utmaningar då konsolideringen resulterat i att en ny gemensam IT-organisation etablerats för regionen.

För att hantera detta har Assa Abloy valt att med Kontracts hjälp inleda en kompetensinventering av den nya IT-organisationen. Syftet med kartläggningen är att ge en förutsättning för framtida kompetensutveckling av medarbetarna inom de områden som blir centrala i både den nya organisationen men även för att bidra till Assa Abloys vision.

Uppdraget inleds med en kartläggning av befintliga kompetenser inom IT samt att tydliggöra önskad framtida kompetens inom enheten. Baserat på utfallet upprättas konkreta planer för kompetensförflyttning av IT-organisationen.

Att vi har rätt kompetens inom IT är mycket viktigt för att lyckas med vårt uppdrag. Att Kontract både har vana att genomföra denna typ av kartläggningar samt har en etablerad metod för detta var avgörande i att jag anlitade Kontract till att hjälpa oss, säger Per Brogevik, IT-direktör för region Skandinavien.

Uppdraget löper under andra halvåret av 2018.

Publicerat den 30 oktober 2018
DELA MED DINA KOLLEGOR
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.