Kontakta oss idag!

Leverantörs- och avtalsetablering

Det är tyvärr alldeles för vanligt att värdet från det gedigna arbetet från en väl genomförd upphandling sedan eroderar på grund av brister under etableringen av avtalet och leverantören. Konsekvenserna av detta kan bli mycket kostsamma.

Kontakta mig för hjälp med leverantörs- och avtalsetablering.
Ann Karlsson
Erbjudandeansvarig Upphandling- och leverantörsstyrning
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Ann Karlsson
Erbjudandeansvarig Upphandling- och leverantörsstyrning
Ämnesexpert som föreläser vid en whiteboard

Vanliga frågeställningar?

  • Har ni erfarenhet av att relationen med leverantören kan bli ansträngd i införandefasen?
  • Har ni höga krav på tjänster och funktioner som måste fungera innan ni går live med nya avtalet?
  • Vill ni etablera en styrning som gör att ni kan jobba proaktivt med er leverantör framöver och övervaka hur avtalet följs?

För att hjälpa er att lyckas få ut det fulla värdet från ert nya avtal och leverantör hjälper vi er genom det viktiga etableringsarbetet.

Möte på ett modernt kontor

Varför Kontract?

  • Vi har genomfört ett stort antal projekt avseende etablering av leverantörer och avtal. Vi vet därför de vanligt förekommande utmaningarna både i er egen organisation samt hos leverantörerna.
  • Vår metodik kring vilka arbetsströmmar och roller som krävs i införandet kan på ett tidigt stadium tydliggöra eventuella risker med leverantörens projektupplägg.
  • Vi sätter oss in i avtalen och leder er genom processen att få detta implementerat i er organisation.

Värdet vi tillför

Tjänsten hjälper er att etablera nya avtal och leverantörer och att införandeprojektet genomförs inom avtalad tid- och kostnadsram.

Vi hjälper er att identifiera vilka olika typer av roller och kompetenser som krävs från er sida under avtalsetableringen så att denna blir framgångsrik.

Med vår hjälp så införs processer för att testa och verifiera att upphandlade funktioner och tjänster fungerar innan de tas i drift och att en tydlig överlämning till förvaltning sker.

Modell för styrning av avtalet när det är i drift, är också något vi etablerar inom ramen för denna tjänst.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.