Kontakta oss idag!

Verksamhetsanalys

Att byta verksamhetssystem är ett omfattande arbete och här är det viktigt att tänka till innan arbetet inleds. Vanliga drivkrafter för att byta verksamhetssystem och affärssystem är höga underhållskostnader, gammal och osäker teknik eller processer som behöver automatiseras eller vidareutvecklas.  Digitalisering av arbetssätt är även en allt vanligare drivkraft för byte av system.

Kontakta mig för hjälp med verksamhetsanalys..
Göran Larsson
Erbjudandeansvarig Systemtransformation
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Göran Larsson
Erbjudandeansvarig Systemtransformation
Fyra glada kollegor tittar tillsammans på en datorskärm vid ett stående bord

Vanliga frågeställningar?

Vi vet att byte av ett verksamhetssystem eller en genomgripande digitalisering av en process ofta innebär stora investeringar både i tid och pengar.

  • Vilka är de viktigaste behoven som ska tillgodoses med ett nytt verksamhetssystem eller affärssystem?
  • Vilka manuella processer och arbetssätt kan automatiseras eller förenklas med ett modernt systemstöd?
  • Vilken påverkan får ett nytt verksamhetssystem på övriga system i er verksamhet?
Emelie_liten

Varför Kontract?

  • Vi anser att det finns mycket att vinna på att i ett tidigt skede tydliggöra och prioritera vilka de viktigaste nyttorna skall vara med ett nytt system eller en digitalisering av en process.
  • Vår metodik för att genomföra en verksamhetsanalys hjälper er att tydliggöra era behov och vilka möjligheter ni står inför.
  • Detta hjälper till att säkerställa att investeringen ni gör på bästa sätt stödjer den övergripande strategin.

Värdet vi tillför

Drivkraften till investeringsbeslut inför ett omfattande byte av verksamhetssystem kan vara olika: snabbare verksamhetsprocesser, ökad kvalitet, modernare teknisk plattform, förbättrad säkerhet, förmåga till dataanalys etc.

Med denna tjänst hjälper vi er att se er systemtransformation i ett bredare perspektiv.

Med utgångspunkt från era befintliga arbetssätt och system så utvärderar vi hur dessa kan vidareutvecklas och optimeras med stöd av ett nytt verksamhetssystem.

Under verksamhetsanalysen samlar vi in behoven och kopplar dessa mot er affärsstrategi. Men även från ett IT-perspektiv belyser vi frågan om systemtransformation, bland annat kring var i sin livscykel systemet befinner sig, underhållskostnader och möjlighet till vidareutveckling.

Med stöd av verksamhetsanalysen hjälper vi er att prioritera de viktigaste målen med systemtransformationen och vilka kritiska behov som behöver uppfyllas.

Våra slutsatser sammanställs i en skriftlig slutrapport och presenteras för er i en gemensam workshop.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.