Kontakta oss idag!

Programledning Systemtransformation

För att ett byte av ett verksamhetssystem eller affärssystem ska lyckas så krävs en tydlig ledning av hela programmet från både er själva och den utvalda leverantören av systemet. En obalans i förmågan att leda ett komplext program för byte av verksamhetssystem brukar innebära problem.

Kontakta mig för hjälp med Programledning Systemtransformation.
Göran Larsson
Erbjudandeansvarig Systemtransformation
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Göran Larsson
Erbjudandeansvarig Systemtransformation
Möte på ett modernt kontor

Vanliga frågeställningar?

  • Hur ska ansvaret fördelas mellan er egen organisation och leverantören avseende ledning av programmet för byte av system?
  • Hur behöver ni prioritera för att få loss egna resurser för att både driva och delta i programmet för byte av system?
  • Har ni en beprövad metodik för att organisera programmet på rätt sätt och skapa en nödvändig transparens längs resan?
Två personer som hjälps åt att vända på ett stort traktordäck

Varför Kontract?

  • Vi vet att en nyckel för att lyckas är att ha god kontroll och på ett tidigt skede parera risker och problem som uppstår.
  • Efter att ha hjälpt många av våra kunder att leda denna typ av program, har vi sett hur viktigt det är att få en bra struktur på hur arbetet skall drivas redan från början.
  • Vi känner också till betydelsen av ett väl fungerande samarbete med styrgruppen, där tydlighet kring progress, risker och beslut är viktiga faktorer för att undvika överraskningar och behålla framfarten.

Värdet vi tillför

Arbetet med att byta verksamhetssystem och affärssystem kan innebära långa och komplexa program.

Med denna tjänst tar vi på oss ansvaret för att leda och hålla ihop programmet för er systemtransformation.

Våra konsulter som är certifierade inom de ledande metodikerna kring projekt och programledning hjälper er att organisera programmet på rätt sätt där både leverantörens och era roller och ansvar är tydliga.

Vi har med oss mallar för att effektivt följa upp framfart, risker och kostnader och jobbar på ett konstruktivt sätt ihop med styrgruppen.

Vid större införandeprogram hjälper vi er även att sätta upp ett programkontor för högsta nivå på uppföljning och tidig hantering av risker.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.