Kontakta oss idag!

Effekthemtagning

Att driva igenom ett byte av ett verksamhetssystem eller affärssystem innebär en kraftansträngning för hela organisationen. Ofta har detta inneburit att andra förändringsinitiativ under en period fått stå tillbaka och när projektet med byte av system börjar närma sig slutet brukar fokus osökt söka sig mot dessa uppdämda förändringsinitiativ.

Kontakta mig för hjälp med effekthemtagning.
Göran Larsson
Erbjudandeansvarig Systemtransformation
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Göran Larsson
Erbjudandeansvarig Systemtransformation
Två personer tar en promenad med vatten och vackra hus i bakgrunden

Vanliga frågeställningar?

  • Har ni en dålig erfarenhet av att projekt och program för införanden av nya system ofta avslutas för tidigt?
  • Blir fokus på att få systemet på plats snarare än om målsättningarna om verksamhetsförbättringar har uppnåtts?
  • Är det viktigt för er att förändra arbetssätten för att få maximal nytta av de nya systemen?
Personer som fikar och skrattar framför en laptop

Varför Kontract?

  • Vi vet att en förbättring av en process eller arbetssätt väldigt sällan kan uppnås bara med införande av ett nytt system.
  • En framgångsfaktor för att nå effekten är att verksamheten tränas i att nyttja dessa system på rätt sätt och enligt de nya arbetssätt man kommit överens om.
  • Vår erfarenhet att guida verksamheter hela vägen till att faktiskt nå de förutbestämda effektmålen i ert business case hjälper er att undvika fallgroparna efter systemet kommit på plats.

Värdet vi tillför

Effekterna och resultatet av ett nytt verksamhetssystem uppnås nästan alltid efter att införandeprojektet har stängts.

Vi hjälper er att leda det förändringsarbete som krävs för att de förutbestämda målen ska nås.

Vi ansvarar för kommunikation och både förbereder verksamheten på kommande förändringar, men framförallt fångar upp att de nya arbetssätten sätter sig och införlivas i organisationen efter produktionssättning av systemet.

Vi återkopplar i detta arbete till det ursprungliga business caset och etablerar en löpande uppföljning om hur införandet förhåller sig till de uppsatta effektmålen.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.