Kontakta oss idag!

Business case

När behoven och målen med byte av ett verksamhetssystem eller affärssystem är kartlagda är det dags att se över vilka olika alternativ som finns att tillgå. Här är det lätt att bli förvirrad av alla olika alternativ på marknaden som finns för att lösa behoven. Att se olikheterna och konsekvenserna av alla de olika alternativen är utmanande.

Kontakta mig för hjälp med business case.
Göran Larsson
Erbjudandeansvarig Systemtransformation
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Göran Larsson
Erbjudandeansvarig Systemtransformation
En grupp med glada miner i en avslappnad kontorsmiljö

Vanliga frågeställningar?

  • Har dessa alternativ olika scope kring hur mycket som bör bytas ut och vad som blir kvar?
  • Hur påverkas erat övergripande business case för systembytet som ni räknat på av de olika valen av system?
  • Är en standardprodukt det lämpligaste alternativet eller tillgodoser en skräddarsydd lösning bättre era behov?
Ann Karlsson_liten

Varför Kontract?

  • Vi hjälper verksamheter som står inför stora systemrelaterade beslut att välja rätt.
  • Med utgångspunkt från era behov och specifika förutsättningar scannar vi på ett strukturerat sätt marknaden och gallrar ut vilka systemlösningar som bäst passar era behov.
  • Vi tydliggör de olika alternativens fördelar och nackdelar och kopplar dessa till ert övergripande business case för systembytet.

Värdet vi tillför

Med denna tjänst hjälper vi er att ta fram ett heltäckande business case för erat byte av verksamhetssystem eller affärssystem.

Det bidrar till både en snabbare process och minskar riskerna att ni landar snett med ett mindre passande system senare under införandet av det nya systemet.

Vi hjälper er att identifiera olika system och leverantörer på marknaden som kan vara aktuella utifrån era identifierade behov. Utifrån vår kunskap om era behov och påverkan business caset på grov nivå, ger vi en rekommendation kring vilka lösningsalternativ som är de lämpligaste.

Vi säkerställer också att implementationsplanerna är tydliga på hög nivå och jämförbara.

Utkomsten är ett beslutsunderlag för vilka system och leverantörer som kvalificerar sig för en fördjupad upphandlingsprocess.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.