Systemtransformation

Att byta ut ett verksamhetssystem eller affärssystem kan ofta på förhand uppfattas som svårt och på gränsen till ett övermäktigt arbete. Samtidigt vet vi att befintliga system ofta sätter gränser för hur verksamheten kan utvecklas.

KONTAKTA OSS

Att byta ut ett verksamhetssystem eller affärssystem kan ofta på förhand uppfattas som svårt och på gränsen till ett övermäktigt arbete.

Samtidigt vet vi att befintliga system ofta sätter gränser för hur verksamheten kan utvecklas. Äldre system saknar nödvändig flexibilitet och har begränsade möjligheter att hantera växande och komplexa affärsbehov.

För att uppnå morgondagens verksamhetsmål, och möjliggöra digitalisering av verksamheter, krävs modernt byggda system och applikationer.

Vi guidar och hjälper dig genom hela processen med att byta verksamhetssystem. Vårt team tar hand om allt från analys av vad vilka behov som behöver tillgodoses, vilka olika system som skulle passa behoven samt genom upphandling och genomförande av bytet.

Vanliga frågeställningar inom Systemtransformation är bland annat:

  • Vad kan vi göra för att vårt befintliga system ska kunna stötta verksamheten bättre, både nu och i framtiden?
  • Vad blir konsekvenserna av att byta ut system och kan jag verkligen räkna hem kostnaden?
  • Var börjar jag?

I vårt oberoende och vårt perspektiv utifrån hjälper vi er att både greppa alla de möjligheter som detta innebär samt minimera riskerna som alltid följer med att byta ett viktigt verksamhetssystem.

Kontakta mig för hjälp med Systemtransformation.
Jesper Crusenborg
Affärsområdeschef
IT-styrning samt Systemtransformation
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Jesper Crusenborg
Affärsområdeschef
IT-styrning samt Systemtransformation

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C

VÅRA ERBJUDANDEN:

Symbol Systemtransformation

Systemtransformation

  • Verksamhets- & behovsanalys
  • Marknadsalternativ & business case
  • Programledning Systemtransformation
  • Effekthemtagning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.