Kontakta oss idag!

Program- & projektgranskning

Att program och projekt genomförs framgångsrikt och når de utsatta målen är en nyckel för organisationers vidareutveckling. Oftast så går allt bra, men dessvärre inte alltid. När detta uppstår kan en objektiv granskning av programmet eller projektet vara nyckeln till en vändning.

Kontakta mig för hjälp med Program- & projektgranskning.
Jesper Rynemark
Erbjudandeansvarig IT-styrning
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Jesper Rynemark
Erbjudandeansvarig IT-styrning
Två personer som tränar målmedvetet

Vanliga frågeställningar?

  • Har ni ett projekt som kört fast där gapet mellan förväntningar och vad som levererats blivit frustrerande stor?
  • Har ni ett projekt där ni på ett ganska tidigt stadium vill granska olika risker som dykt upp?
  • Rullar projektet på men till en kostnad som riskerar att bli mycket högre än vad som estimerats?
  • Är det turbulent i projektteamet eller att samarbetet med leverantören blivit till två olika läger?
Kaffekoppar och glada människor i ett avslappnat möte

Varför Kontract?

  • Vi har själva drivit både program och projekt åt våra kunder och vet hur svårt och utmanade det kan vara. Att få nya och objektiva ögon på ett problem tillför nya perspektiv och infallsvinklar i en komplex situation.
  • I vårt arbete så utgår vi både från de på marknaden väl etablerade projektmetodikerna och vår mångåriga erfarenhet från komplexa situationer där ibland motstridiga intressen behöver få samexistera.
  • Med vår erfarenhet och metodkunskap inom projektledning så har vi förmågan att analysera vad som är konsekvens och vad som är orsak, vilket vi vet är en nyckel för att vända ett projekt som halkat snett.

Värdet vi tillför

Med denna tjänst gör vi en granskning av ett program eller projekt som ni vill att vi tittar närmare på.

Med intervjuer och genomgång av material så belyser vi programmet/projektet från flera olika perspektiv. Exempel på områden som belyses är projektdirektivet, projektplan, organisation, uppföljning, risker, kostnadsdrivare, samverkan i teamet och styrgruppens roll.

Våra slutsatser sammanställs i en skriftlig slutrapport och presenteras för er i en gemensam workshop.

I rapporten ger vi konkreta rekommendationer till hur programmet eller projektet kan förbättras och hur upptäckta risker kan begränsas.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.