Kontakta oss idag!

Etablering PMO och portföljstyrning

Med en alltjämt ökande förändringstakt i de flesta verksamheter så blir förmågan att hålla ihop och överblicka helheten av alla pågående projekt central. Vi hjälper er att få ett projektkontor och en bättre portföljstyrning på plats i er organisation.

Kontakta mig för hjälp med Etablering PMO.
Jesper Rynemark
Erbjudandeansvarig IT-styrning
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Jesper Rynemark
Erbjudandeansvarig IT-styrning
Glada personer i träningskläder i naturen

Vanliga frågeställningar?

  • Är det svårt att få en helhetsbild över alla projekt som pågår?
  • Svårt att prioritera satsningar på en övergripande nivå?
  • Finns det en otydlighet kring projektberoenden vilket skapar kostsamma stopp i vissa projekt?
  • Startas projekt upp med luddiga ramar och otydligt buy-in från intressenterna?
  • Finns det brister i att mäta effekthemtagningen efter att projekten genomgått implementationsfasen?
Mikael Stark_liten

Varför Kontract?

  • Den ökade takten kring digitalisering i många organisationer ökar antalet IT-relaterade projekt som körs samtidigt.
  • Vi vet hur komplext och svåröverskådligt detta kan bli och riskerna det medför, både inom IT-organisationen men även ute i verksamheten.
  • Men vi har också erfarenhet av hur det går att på ett metodiskt sätt etablera en central styrning som skapar nödvändig kontroll och transparens för att löpande ta medvetna beslut kring projektportföljen.

Värdet vi tillför

Med denna tjänst hjälper vi er att etablera en central portföljstyrning av era projekt.

Vi stöttar er i att etablera forumet för portföljstyrning samt Projektkontoret som faciliterar forumet tills ni själva känner er redo att ta över det.

Under etableringen säkerställer vi även att det finns mallar för uppstart av projekt, uppföljning av pågående projekt, risk-analyser och att beslut och omprioritering dokumenteras. Vid behov utbildar vi er organisation och projektledare så att dessa har rätt förutsättningar att lyckas i de nya arbetssätten.

Om så önskas kan vi ta ett större ansvar i det löpande arbetet i projektkontoret och initialt facilitera portföljstyrningsforumet.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.