Kontakta oss idag!

Etablering förvaltningsstyrning

Många verksamheter brottas med problematiken att få en förvaltningsstyrning på plats som faktiskt fungerar och ger värde. Då både IT och verksamheten behöver vara överens om hur arbetet ska drivas så finns ofta en utmaning att få ihop bägges perspektiv på området. Lösningen på dessa utmaningar är att få en metod och arbetssätt kring förvaltningsstyrning på plats i er organisation.

Kontakta mig för hjälp med Etablering förvaltningsstyrning.
Jesper Rynemark
Erbjudandeansvarig IT-styrning
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Jesper Rynemark
Erbjudandeansvarig IT-styrning
Ett sällskap promenerar i Wadköping, Örebro

Vanliga frågeställningar?

  • Är ett av era större utvecklingsprojekt på väg över i förvaltning och det är oklart hur överlämningen skall ske?
  • Har ni ett kritiskt system där styrningen kring förvaltningen är bristfällig och bör göras om?
  • Har ni ett system som förvaltas av en leverantör där relationen blivit osund pga. av långsamhet kring mindre utvecklingsbehov?
  • Genomförs förändringar i systemen utan nödvändig testning eller orsakas driftstopp pga. bristfälliga underhållsplaner?
Personer som fikar och skrattar framför en laptop

Varför Kontract?

  • Vi har en lång erfarenhet av de vanligaste förvaltningsmodellerna och vet vad som är de kritiska delarna för att systemförvaltningen skall fungera bra.
  • Efter att ha drivit införandeprojekt kring förvaltningsstyrning på organisationer i olika branscher och med olika förutsättningar vet vi att alla modeller behöver anpassas utifrån just den specifika verksamhetens behov.
  • Detta gör att vi på förhand kan hjälpa till och utforma en förvaltningsstyrning som är anpassad utifrån de förutsättningar som finns i varje enskild organisation.

Värdet vi tillför

Med denna tjänst så hjälper vi er att etablera en fungerande förvaltning för ett eller flera samhörande system.

Det kan vara ett utvecklingsprojekt där systemet skall övergå till förvaltning eller ett befintligt förvaltningsobjekt där styrningen bör förstärkas.

Vi säkerställer tydlighet kring roller och ansvar, löpande forum och dokumentation. Vi fokuserar också på tydliga testprocesser och livscykelplaner.

Vår ambition är att takten i den löpande vidareutvecklingen skall leva upp verksamhetens förväntningar och att det proaktiva underhållsarbetet skall minska risker för störningar och oförutsedda kostnader.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.