Kontakta oss idag!

Analys förvaltningsstyrning

En betydande del av totala kostnaden för system hanteras inom ramen för systemets förvaltning. Samtidigt finns ofta en frustration både från IT och verksamheten kring hur förvaltningen fungerar. Att lyckas med förvaltningen är en nyckel för att verksamheten ska få ut mesta möjliga värde ur sin portfölj.

Kontakta mig för hjälp med analys förvaltningssstyrning.
Jesper Rynemark
Erbjudandeansvarig IT-styrning
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Jesper Rynemark
Erbjudandeansvarig IT-styrning
Tre män som går ut från ett kontorsrum med glada ansiktsuttryck

Vanliga frågeställningar?

  • Förvaltas era system på olika sätt utan gemensam metod för detta?
  • Är det otydligt vilka ansvar verksamhetens, IT och leverantörerna har kring systemen?
  • Uppstår det ofta akuta underhållssituationer?
  • Är dokumentationen kring flera system bristfällig?
  • Är det svårt att hålla de totala förvaltningskostnaderna inom budget?
Glada medarbetare utomhus

Varför Kontract?

  • Vi har lång erfarenhet av att ha jobbat med förvaltningsfrågor, både kring applikationer som hanteras av interna resurser och i olika konstellationer av outsourcing.
  • Vi känner till de etablerade metoderna och ramverken inom förvaltningsområdet och har praktisk erfarenhet kring vilka insatser i kring förvaltningen som är extra betydelsefulla att få rätt.
  • Med vår erfarenhet och metodkunskap inom förvaltningsstyrning så har vi förmågan att analysera hur er förvaltningsstyrning totalt sett eller på enskilda förvaltningsobjekt kan vidareutvecklas.

Värdet vi tillför

Med denna tjänst får ni våra rekommendationer utifrån en genomlysning av en eller flera av era förvaltningsobjekt.

Med enkäter, intervjuer och dokumentanalyser hjälper vi er gå igenom hur förvaltningen drivs inom olika applikationer gällande t.ex. roller och ansvar, hur den proaktiva förvaltningen drivs samt estimering av årskostnader och livscykelplaner.

Även hur verksamheten upplever snabbheten kring önskade förändringar i system finns med i analysen.

Våra slutsatser sammanställs i en skriftlig slutrapport och presenteras för er i en gemensam workshop.

I rapporten ger vi konkreta rekommendationer till hur förvaltningsstyrningen ytterligare kan vidareutvecklas utifrån precis era förutsättningar.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.