Kontakta oss idag!

Molntjänsteinventering

De flesta organisationer använder en palett av olika molntjänster, både tjänster man känner till men även tjänster som på olika vägar hittat in i organisationen. Ett problem som ofta uppstår kring molntjänster är oklart ägarskap, behörighetsstyrning och att man inte sällan också är osäker på vilken information som lagras i dessa olika tjänster. Detta resulterar ofta i okända kostnader, oklara avtalsmässiga förutsättningar, rättsliga gråzoner såsom personuppgiftssäkerheten, samt vilken information som exponeras och hur.

Kontakta mig för hjälp med molntjänstinventering
Torbjörn Söderberg
Erbjudandeansvarig säkerhet
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Torbjörn Söderberg
Erbjudandeansvarig säkerhet
Molnstrategier diskuteras av it-konsulter över en fika

Vanliga frågeställningar

  • Vilka risker innebär nyttjandet av molntjänster för oss?
  • Vilka molntjänster används  i er verksamhet idag?
  • Var lagras er information, i vilket land och vem kan läsa den?
  • Vilka kostnader, avtal och villkor är molntjänsterna förknippade med?
  • Hur väl efterlevs lagar och förordningar i användandet av molntjänsten?
Diskussion om upphandling mellan två män i en park

Varför Kontract?

  • Vi har både djup och bred kompetens och erfarenhet av analys av leveransformer såsom molntjänster, ofta i komplexa hybridleveranser.
  • Vi har gedigen kunskap om kraven i form av lagar, förordningar merparten av organisationer idag har att förhålla sig till.
  • Vi är oberoende konsulter och rådgivare utan affärsmässiga kopplingar till leverantörer av molntjänster.

Värdet vi tillför

Vi ger dig som beslutsfattare förutsättningar att fatta viktiga principbeslut kring molntjänstefrågan baserat på fakta, risker och konsekvenser.

Vår metod för informationsinsamling, analys, slutsats och rekommendation hjälper vi er att se nuläget och vilka risker detta kan medföra för er.

Vår metodik och erfarenhet inom moln- och hybridleverans gör att Ni snabbt kommer framåt och kan stärka upp er inom områden där risker finns.

Underlaget ger verksamheten ett fundament att bli en bättre beställare på tjänster samt i ännu större utsträckning uppfylla regelverk och lagstiftning.

Tjänsten ger Er en tydlig slutrapport med konkreta förslag på åtgärder och fortsatt arbete rangordnade efter risk och sårbarhet för verksamheten, varumärket, lagstiftning samt rutiner, regelverk och policys.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.