Kontakta oss idag!

IT-Kontinuitet

Alla verksamheter är idag beroende av fungerande IT-system för att kunna verka. En allvarlig störning i IT-systemen riskerar att slå ut verksamheten helt eller delvis. Strategisk planering för IT-kontinuitet är ett av de viktigaste verktygen organisationen kan ha för att minimera de affärsrisker som ett allvarligt IT-relaterat avbrott kan innebära.

Kontakta mig för hjälp med IT-Kontinuitet
Torbjörn Söderberg
Erbjudandeansvarig säkerhet
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Torbjörn Söderberg
Erbjudandeansvarig säkerhet
Ämnesexpert som föreläser vid en whiteboard

Vanliga frågeställningar

  • Vilka är de absolut viktigaste beroendena av IT som verksamheten har för att kunna fungera?
  • Vilka potentiella följder kan IT-avbrott på kortare eller längre sikt orsaka?
  • I vilken ände ska man börja för komma i gång med, och att komma i mål med en kontinuitetsplan?
  • Vilka legala krav har ni att förhålla er till i fråga om kontinuitet?
Glada medarbetare utomhus

Varför Kontract?

  • Vi har både djup och bred kompetens och erfarenhet av genomlysning av organisationers IT-verksamheter, strategiskt som operativt.
  • Vår metodik och erfarenhet inom kontinuitetsplanering gör att Ni snabbt kommer framåt och kan stärka upp er inom områden där risker finns.
  • Vi har både djup och bred kompetens och erfarenhet inom många olika IT-system och teknologier och de risker som finns kopplade till dem.
  • Vi har gedigen kunskap om kraven i form av lagar, förordningar merparten av organisationer idag har att förhålla sig till.

Värdet vi tillför

IT-kontinuitet innebär inte bara tekniska stöd utan också ett kontinuerligt och strukturerat arbetssätt med rutiner, processer, arbetssätt, utbildning och information inom organisationen.

Med tjänsten IT-kontinuitet hjälper vi er att få insikt i vad som är viktigast att skydda från avbrott och hur väl rustade ni är för att förebygga allvarliga störningar i era IT-system.

Vi ser även över hur era förutsättningar att återställa systemen efter en allvarlig IT-störning ser ut.

Genom workshops och intervjuer gör vi en analys och rapport över er samlade bild kring dels verksamhetens behov av IT för att kunna leverera och fungera men även er förmåga att svara upp mot denna.

Med denna får ni en tydlig bild samt prioriterade åtgärder för att minska era risker samt förslag på plan för att arbeta vidare med kontinuitet inom dessa.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.