Kontakta oss idag!

Informationsidentifiering, klassificering och skyddsåtgärder

Mängden och typen av information som lagras och behandlas inom alla verksamheter ökar fort. Att identifiera, klassificera och skydda informationstillgångarna är viktigare än någonsin. Att hålla informationsklassificeringarna och dess skyddsåtgärder aktuella är för många organisationer en utmaning. Speciellt när omvärlden ständigt utvecklas och förändras.

Kontakta mig för hjälp med Informationsidentifiering
Torbjörn Söderberg
Erbjudandeansvarig säkerhet
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Torbjörn Söderberg
Erbjudandeansvarig säkerhet
Tre män som går ut från ett kontorsrum med glada ansiktsuttryck

Vanliga frågeställningar

  • Vilken information är mest skyddsvärd i er verksamhet?
  • Rimmar skyddsåtgärderna med verksamhetens behov av skydd?
  • Var lagras informationen, i vilket land och vem kan läsa den?
  • Hur fungerar behörighetsstyrningen och åtkomst till tjänsterna?
Personer med solglasögon som skrattar en solig dag

Varför Kontract?

  • Vi har både djup och bred kompetens och erfarenhet av analys inom informationsklassning i såväl offentlig som i privat sektor.
  • Vår metodik och erfarenhet inom området gör att Ni snabbt kommer framåt och kan stärka upp er informationssäkerhet.
  • Vi har både djup och bred kompetens och erfarenhet inom både regelverk, lagstiftning och branschpraxis.

Värdet vi tillför

Med denna tjänst hjälper vi er att få kontroll på er information, klassificerar dessa samt ger rekommendationer på vilka skyddsåtgärder ni bör ha på plats.

Genom att klassificera informationstillgångar efter de grundläggande begreppen konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet skapas förståelse och insikt i vilka skyddsåtgärder som behövs.

Med våra jurister i analysteamet säkerställer vi att vår analys kvalitetssäkras utifrån ett legalt perspektiv.

Vi börjar alltid med det som är mest skyddsvärt och vidare ned till ”öppen” information.

Tillsammans med er organisation utarbetar vi lämpligaste metod och modell för informationsklassificering som passar just er verksamhet.

Vi ger dig som beslutsfattare förutsättningar att förvalta informationstillgångarna och dess skyddsåtgärder på ett strukturerat sätt.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.