Kontakta oss idag!

GDPR revision

Att som organisation ha kunskap om de krav som ställs i EU:s dataskyddsförordning GDPR kan vara snårigt. Att tolka lagstiftningen för att uppnå rätt nivå av efterlevnad av lagen är utmanade. Personuppgiftsincidenter som en följd av bristande efterlevnad av GDPR kan medföra varumärkesrisker såväl som ekonomiska risker som i värsta fall kan innebära kostsamma viten.

Kontakta mig för hjälp med GDPR Revison
Torbjörn Söderberg
Erbjudandeansvarig säkerhet
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Torbjörn Söderberg
Erbjudandeansvarig säkerhet
Möte utomhus vid ett fikabord med en laptop och kaffekoppar

Vanliga frågeställningar

  • Behandlar vi personuppgifter på rätt legala grunder?
  • Har vi rätt säkerhetskontroller på plats för att skydda de personuppgifter vi ansvarar för?
  • Fungerar de processer och rutiner vi infört i praktiken?
  • Lever vi upp till kraven om inbyggd säkerhet?
  • Klarar vi oss från viten nu?
Personer som fikar och skrattar framför en laptop

Varför Kontract?

  • Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom ingående områden – IT och Informationssäkerhet, dataskydd samt behovet av det juridiska stödet.
  • Vår metodik för genomlysning av efterlevnad mot GDPR gör att Ni snabbt får svar på er efterlevnad.
  • Vi håller oss ständigt uppdaterade på det senaste inom området inklusive prejudikat.

Värdet vi tillför

Tjänsten GDPR revision ger er en insikt i hur väl er organisation uppfyller lagkraven i GDPR. Vi hjälper er med en oberoende granskning av nuläget i er verksamhet mot de krav som GDPR ställer, och redovisar tydligt de eventuella brister och risker som vi ser i er organisation.

Vi tar oss igenom lagstiftningen paragraf för paragraf och tittar på Ert kontinuerliga arbete med GDPR.

Tjänsten ger er också en god insikt i er mognadsgrad av IT- och informationssäkerhet i ett bredare perspektiv. I praktiken bör GDPR inte separeras från det kontinuerliga arbetet med att skydda er information.

Beroende på ert behov så genomför vi GDPR-revision med tre olika omfattningar:

GDPR-revision – Nulägesöversikt: Vi jämför ert nuläge och lagkravsuppfyllnad mot ställda krav och rapporterar brister och föreslår åtgärder.

Tjänsten är avsedd för organisationer som vill skapa sig ett bra nuläge på sin informationshantering och ha en roadmap att arbeta efter gällande identifierade gap mot lagstiftning

GDPR-revision – Granskning: Vi utökar nulägeöversikten med att stickprovstagning i verksamhetens processer för att verifiera lagkravsuppfyllnad

Tjänsten är avsedd för organisationer som vill ha mer på fötterna i att verifiera sin laguppfyllnad

GDPR-revision – Proaktiv: Vi kompletterar granskningsåtgärder med simulering av processer och rutiner i organisationen

Tjänsten är avsedd för organisationer som vill skapa en hållbart och strukturerat arbete över tid, och som säkrar robust lagstiftningsefterlevnad och minskar organisationens affärsrisker

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.