Kontakta oss idag!

Efterlevnadsanalys

Många organisationer och verksamheter sorterar in under olika efterlevnadskrav. Det kan handla om allt från regulatoriska krav, lagstiftning till krav från kunder samt från den egna organisationen – exempel på lagkrav är EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), Säkerhetskyddslagen, Offentlighets- och Sekretesslagen och NIS(2)-direktivet. Att ha kontroll på vilka krav som ställs på er verksamhet samt hur väl ni efterlever dessa är viktigare än någonsin.

Kontakta mig för hjälp med efterlevnadsanalys
Torbjörn Söderberg
Erbjudandeansvarig säkerhet
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Torbjörn Söderberg
Erbjudandeansvarig säkerhet
Två personer som tränar målmedvetet

Vanliga frågeställningar

 • Vilka regulatoriska och lagmässiga krav ställs på er verksamhet?
 • Hur väl efterlever ni dessa krav och inom vilka områden behöver ni stärka upp?
 • Känner du en oro inför eventuella kommande IT-revisioner?
 • Har Ni som organisation precis genomgått en IT-revision och behöver stöd i att komma vidare?
Pingismatch i kontorsmiljö

Varför Kontract?

 • Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom både IT- och Informationssäkerhet, Dataskydd samt Juridik.
 • Vi har en etablerad metod för genomlysning av organisationers nulägen inom IT- och Informationssäkerhet, dataskydd och leverantörsstyrning- och relationer.
 • Vi har gedigen kunskap om kraven i form av lagar, förordningar merparten av organisationer idag har att förhålla sig till.

Värdet vi tillför

I tjänsten Efterlevnadsanalys hjälper vi Er med att identifiera, inventera och värdera efterlevnad mot de regulatoriska krav som finns på just er verksamhet.

Efterlevnadsanalysen ger er en åtgärdsplan med prioriteringar som underlättar i ert arbete att ta resultatet vidare till genomföra åtgärder.

Tjänsten ger Er också värdefulla insikter inför exempelvis eventuell transition till outsourcingleverans eller molntjänsteleverans.

Med våra jurister i analysteamet säkerställer vi att vår analys kvalitetssäkras utifrån ett legalt perspektiv.

I analysen identifierar vi organisationens nuläge och dess krav, samt eventuella behov av förflyttning och förändring genom att se till bland annat:

 • Verksamhetens uppbyggnad och intern IT-leveransmodell
 • Tydlig identifiering av vilka regulatoriska, lagmässiga, kundrelaterade och interna krav som verksamheten behöver upprätthålla
 • Extern IT-leveransmodell såsom sourcing och molntjänst
 • Organisationens styrande dokument, avtal och övriga krav

Resultatet av genomförd analys stakar ut vägen för fortsatt arbete med efterlevnad, IT- och informationssäkerhet, IT-leverans samt IT-kontinuitet.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.