IT- och Informationssäkerhet

Att ha kontroll över organisationens IT- och informationssäkerhet är i dagsläget mer komplext än någonsin. Omvärlden, risker och hotbild förändras ständigt och med en allt högre takt. För att lyckas ställs höga krav på kompetens, erfarenhet, struktur och god omvärldsbevakning inom IT- och informationssäkerhet. Ett helheltsperspektiv på IT- och informationssäkerhet är en nyckel.

KONTAKTA OSS

Vi tror inte att det finns ett enkelt eller generellt svar på hur god IT- och informationssäkerhet ska uppnås. Varje verksamhet är unik precis som hotbilden verksamheten står inför.

För att framgångsrikt sänka risken krävs ett angreppssätt som omfattar både teknik, processer och arbetssätt.

Med vår erfarenhet och djupa kompetens både inom området IT- och Informationssäkerhet men även från olika kunder och verksamheter hjälper vi er att se helheten. Vi identifierar riskerna ni står inför, era unika krav, förutsättningar, system och tekniska lösningar, information samt Era processer och arbetssätt.

Vanliga frågeställningar inom IT- och Informationssäkerhet:

 • Efterlever vi krav, lagar och förordningar, så som GDPR?
 • Behöver vi klassificera vår information och hur gör vi det?
 • Arbetar vi nog strukturerat med IT- och informationssäkerhetsfrågorna?
 • Borde vi ha ett ledningssystem för informationssäkerhet och hur tar vi fram ett sådant?
 • Har vi ett tillräckligt bra skydd mot hot i vår IT-miljö?
 • Kan vi på ett säkert sätt lägga vår information i en molntjänst?
 • Ställer vi rätt krav på våra partners och leverantörer utifrån ett IT- och informationssäkerhetsperspektiv?

Våra tjänster inom IT- och Informationssäkerhetsområdet hjälper er att få insikt i hur väl skyddade ni är samt att på snabbast möjliga sätt få åtgärder på plats inom de områden där riskerna är som högst.

 

Kontakta mig för hjälp med IT och informationssäkerhet
Torbjörn Söderberg
Erbjudandeansvarig säkerhet
Torbjörn Söderberg
Erbjudandeansvarig säkerhet

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C

VÅRA ERBJUDANDEN:

IT- och Informationssäkerhet

 • GDPR Revision
 • Efterlevnadsanalys
 • IT-Kontinuitet
 • Molntjänsteinventering
 • Informations-identifiering, klassificering och skyddsåtgärder
 • Behörighetsstyrning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.