Kontakta oss idag!

Programledning IT-integration

IT-integrationen efter ett genomfört förvärv genomförs oftast under stark tidspress och med tydliga milstolpar, vare sig det är under de första 100 dagarna eller i det efterföljande integrationsarbetet. Att inte börja i rätt ände eller springa i fel riktning tidigt får därför stora konsekvenser för förmågan att nå milstolparna i tid. Att hela integrationsprogrammet struktureras och sätts upp på bästa möjliga sätt är därför av största vikt.

Kontakta mig för hjälp med Programledning IT-integration.
Jesper Crusenborg
Erbjudandechef
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Jesper Crusenborg
Erbjudandechef
Två personer samtalar om IT-integration i en park

Vanliga frågeställningar?

  • Hur ska den övergripande programstyrningen sättas upp och styras, så att ni har kontroll på både helheten samt de enskilda projekten för IT-integration?
  • Hur behöver ni prioritera för att få loss egna resurser för att både driva och delta i programmet för IT-integration, och hur ska externa leverantörer användas effektivast?
  • Har ni en beprövad metodik för att organisera programmet på rätt sätt och skapa rätt förutsättningar för de enskilda projekten?
Diskussion om upphandling mellan två män i en park

Varför Kontract?

  • Vi har praktisk erfarenhet från att driva och leda program kring IT-integration med utmanande förutsättningar.
  • Efter att ha hjälpt många av våra kunder att leda denna typ av program, har vi sett hur viktigt det är att få en bra struktur på hur arbetet skall drivas redan från början.
  • Transparens kring framfarten mot de tydliga milstolparna som dessa program är förenade med är avgörande precis som att risker begränsas på ett tidigt skede.

Värdet vi tillför

Att lyckas genomföra en IT-integration av en förvärvad verksamhet utmanar kultur, organisation, processer och inte minst de tekniska plattformarna och systemen. Med en tuff tidsplan ovanpå det kan uppgiften inledningsvis kännas övermäktig.

Med denna tjänst tar vi på oss ansvaret för att leda och hålla ihop programmet för er IT-integration av ett förvärv.

Våra konsulter som är certifierade inom de ledande metodikerna kring projekt och programledning hjälper er att organisera programmet på rätt sätt där både leverantörens och era roller och ansvar är tydliga.

Vi har med oss mallar för att effektivt följa upp framfart, risker och kostnader och jobbar på ett konstruktivt sätt ihop med styrgruppen.

Vid större införandeprogram hjälper vi er även att sätta upp ett programkontor för högsta nivå på uppföljning och tidig riskhantering.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.