IT M&A

Företagsförvärv, fusioner och avyttringar har de senaste åren blivit centrala redskap för att skapa tillväxt och lönsamhet. Parallellt har digitalisering och IT utvecklats från att enbart vara ett instrument för rationalisering och effektivisering till att också skapa intäkter och nya affärsmöjligheter.

KONTAKTA OSS

En allmän uppfattning är att 50–60 procent av de synergieffekter och vinster som förväntas av ett företagsförvärv har en koppling till IT. Trots det inkluderas IT ofta för sent i M&A-processen, något som riskerar att leda till ett dyrare och mer tidskrävande integrationsarbete. Vi kan hjälpa dig från början till slut, med metoder och erfarenhet som gör att du får ut mesta möjliga av ett samgående.

För att förvärv, fusion eller avyttring av en verksamhet ska resultera i högsta möjliga värderealisering så är IT en nyckel. Synergier i affärsprocesserna möjliggörs genom IT och digital teknik.

Vi kan hjälpa dig att identifiera och ta tillvara det värdet.

 

Kontakta mig för hjälp med IT M&A.
Jesper Crusenborg
Erbjudandechef
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Jesper Crusenborg
Erbjudandechef

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C

VÅRA ERBJUDANDEN:

IT M&A

  • IT due diligence
  • Roadmap IT-integration
  • Programledning IT-integration
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.