Kontakta oss idag!

Molnpilot

Vi integrerar IT och affärsstrategi i våra team

När det konkret börjar bli dags att testa molntjänster, vare sig det är för första gången eller för ett nytt system där molnteknologi ännu inte prövats, väcks ett antal nya funderingar som måste hanteras. Att exempelvis flytta ett kritiskt verksamhetssystem till molnet innebär något helt annat än att flytta exempelvis en tjänst för fillagring.

Kontakta mig för hjälp med molnpilot.
Fredrik Andersson
Erbjudandeansvarig Cloud transformation
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Fredrik Andersson
Erbjudandeansvarig Cloud transformation
Mikael Stark_liten

Vanliga frågeställningar?

  • Vilken metodik för migrering fungerar bäst för just er och era system som ska flyttas?
  • Hur påverkar en migrering eventuella risker för driftstörningar, under migrering samt efteråt?
  • Hur ska ni i praktiken utvärdera att molntjänsterna faktiskt håller det de lovar och klarar av de krav som ni ställer på dessa?

 

Glada personer i träningskläder i naturen

Varför Kontract?

  • För att lyckas med en förflyttning till molnet så behöver ett antal tekniskt komplexa frågeställningar hanteras och lösas. Det kan vi.
  • För att helheten ska bli bra behöver även exempelvis arbetssätt, processer och hur ni styr era tjänster hanteras. Vi vet att resan till molnet blir mer framgångsrik för er om detta hanteras inom ramen för en molnpilot.
  • Med vår erfarenhet från tidigare molnpiloter samt vårt helhetsperspektiv kring framgångsrik förändring hjälper vi er på denna resa.

Värdet vi tillför

Denna tjänst hjälper er att utvärdera hur ett eller flera verksamhetssystem, eller en del av infrastrukturen, på för er lämpligaste sätt förflyttas till molnet.

Vi hjälper er i detta med att utvärdera alternativen som finns att tillgå samt att sätta upp molnmiljön för piloten som också blir grunden för fortsatt migrering.

Vi genomför piloten tillsammans med er och på ett strukturerat sätt utvärderar den och sammanställer lärdomarna av denna inför beslutet om skarp migrering av produktionsmiljön till molnet.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.