Kontakta oss idag!

Molnautomation & övervakning

Användandet av molntjänster växer hela tiden, men i och med detta så växer dessvärre även andelen som anser att nyttorna från förflyttningen till molnet inte blev så tydliga som de ursprungligen hoppats på. Lösningen på dessa problem kan vara att öka graden av automation och monitorering i syfte att förenkla och driva en mer proaktiv förvaltning av molntjänsterna.

Kontakta mig för hjälp med molnautomation & övervakning
Fredrik Andersson
Erbjudandeansvarig Cloud transformation
Vi kontaktar dig över mail inom 24 timmar.
Fredrik Andersson
Erbjudandeansvarig Cloud transformation
Presentation på whiteboard i ett mötesrum

Vanliga frågeställningar?

  • Har ni applikationer kvar i datacentret och som en konsekvens av detta har dubbla kostnader uppstått?
  • Har ni många av era applikationer som visserligen ligger i molnet men som inte drar full nytta av funktionerna i exempelvis Azure eller AWS?
  • Har en ogenomtänkt arkitektur kring era nyutvecklingsprojekt gjort att molnkostnaderna skjutit i höjden?
Två kollegor arbetar på en takterass

Varför Kontract?

  • Vi vet att framgången och det fulla värdet av att använda molntjänster inte kommer av sig självt bara genom att ta sig till molnet.
  • Molntjänster såsom exempelvis Azure och AWS erbjuder spännande möjligheter att automatisera rutiner, skapa larm och förbättra monitorering av nyttjandegrad.
  • Möjligheten med den flexibla prismodell som molntjänster innebär kan snabbt slå tillbaka som risk om inte automation och monitorering hanteras proaktivt.

Att ta sig till molnet skapar förutsättningar för att sedan kunna ta nästa steg.

För att få ut det fulla värdet av en förflyttning till molnet så är optimeringen kring hur ni jobbar med förvaltning och nyutveckling i molnmiljön nyckeln.

I denna tjänst tittar vi på vad ni redan har förflyttat till molnet och hur ni satt upp tjänsterna i molnet.

Med denna utgångspunkt utvärderar vi vad som driver era kostnader i molnmiljön och vad som ytterligare kan optimeras och automatiseras. Områden vi belyser är bland annat kring löpande förvaltning, monitorering och nyutveckling, t.ex. DevOps.

Vi belyser också ifall applikationer som ännu inte flyttats till molnet kan flyttas upp och om det finns anledning att bygga om vissa för att bättre nyttja möjligheterna i molnmiljöerna.

VÅRA SENASTE UTMÄRKELSER

Utmärkelse
Kontract DI gasell 2016
logo_customer_value_2020C
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.