Ni bestämmer vart ni ska

Vi hjälper er på vägen

Tekniken blir allt smartare. Men det är inte tekniken som inser vart ni ska eller får alla att följa med dit ni vill. Det gör ni. Och det är det vi kan hjälpa er med. IT handlar inte längre bara om teknik, utan det är kombinationen av teknik med er unika organisation som lägger grunden för en framgångsrik verksamhet. Våra team och konsulter hjälper er att utvecklas utifrån vad just ni behöver, utifrån er vision, kultur, affärsidé, önskade förändringsresa och, framför allt, utifrån era människor.

Våra erbjudanden:

Upphandling och leverantörsstyrning

Rätt mix mellan interna och externa tjänster samt leverantörer är en avgörande komponent för att ha ett väl fungerande IT-stöd som tillför värde till organisationen och har rätt nivå av exempelvis flexibilitet och kostnad.

Inom Upphandling och leverantörsstyrning hjälper vi dig med:

IT-styrning

Förändringstakten i alla verksamheter är i dagsläget högre än någonsin. Att på ett effektivt sätt styra och leda verksamheten är en nyckel till att lyckas. Detta gäller för både projekt, IT-förvaltning och utveckling.

Inom IT-styrning hjälper vi dig med:

Systemtransformation

Ett nytt verksamhetssystem kan utan tvivel accelerera både lönsamhet och tillväxt.
Vi på Kontract kombinerar vant verksamhetsförståelse med djup teknisk expertis och vi lovar att vi aldrig missar helheten.

Inom Systemtransformation hjälper vi dig med:

Cloud transformation

Vi vet att molntjänster innebär möjligheter för alla verksamheter. Om rätt molntjänster används i rätt sammanhang vill säga.

Detta oavsett om det rör molntjänster som är mer IT-infrastrukturnära eller om verksamhetssystem körs direkt i molnet.

Inom Cloud transformation hjälper vi dig med:

IT M&A

Företagsförvärv, fusioner och avyttringar har de senaste åren blivit centrala redskap för att skapa tillväxt och lönsamhet. Parallellt har digitalisering och IT utvecklats från att enbart vara ett instrument för rationalisering och effektivisering till att…

Inom IT M&A hjälper vi dig med:

IT- och Informationssäkerhet

Att ha kontroll över organisationens IT- och informationssäkerhet är i dagsläget mer komplext än någonsin. Omvärlden, risker och hotbild förändras ständigt och med en allt högre takt.

För att lyckas ställs höga krav på…

Inom IT- och Informationssäkerhet hjälper vi dig med:

Våra kunder säger det bättre än vi

Anledningen till att vi valde Kontract är dels deras kompetens och erfarenhet, men också att vi känner ett stort förtroende för dem och vet att de är pålitliga.
Fredrik Öster
IT Manager Operations, BillerudKorsnäs
Det har varit otroligt värdefullt för oss att arbeta med Kontract. Deras heltäckande kompetens inom både teknik, management, projektledning och erfarenhet från andra projekt var precis vad vi behövde och en förutsättning för att lyckas i detta stora och komplicerade projekt.
Hanne Rubino
CIO, Axstores
Kontracts metod för att guida oss genom och genomföra upphandlingen har passat oss väldigt bra. De har varit lyhörda och kompetenta i att läsa av våra många verksamheters skilda behov, och baserat hela upphandlingen på den fakta de har fått fram.
Jonas Knutsson
IT chef, Södertälje kommun

Så här jobbar vi

Enbart tvärfuntionella team
I takt med att verksamheter blir mer och mer digitala krävs att teknologin får en integrerad roll i affärsstrategin. Därför bygger vi våra team av konsulter med specialistkunskap av affärsstrategi, verksamhetsutveckling och IT.
Från strategi till genomförande
Teamet har inte bara all den kunskap som behövs - samma konsulter finns med från början till slutet på projektet. Ett sammansvetsat gäng hela vägen.
Oberoende externt och internt
Vi jobbar tillsammans med både er interna organisation och externa leverantörer, oberoende av samarbeten och affärskopplingar. Det borgar för objektiva råd och en smidig process framåt.
Vi gör det komplexa enkelt
Med väl beprövad metodik och erfarenhet i grunden, anpassar vi våra tjänster efter era behov. Resultatet, IT omvandlat till ett effektivt verktyg för ökad konkurrenskraft, minskade kostnader och ökad vinst. Och konsultvänner för livet.
Vet du inte var du ska börja?
Möte på ett modernt kontor
KONTAKTA OSS
Möte på ett modernt kontor
Vet du inte var du ska börja?
KONTAKTA OSS
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.