Mötesrum med papper och datorer

Upphandling

Vad är offshoring?

I tidigare bloggartiklar har det skrivits om att trenden för outsourcing inom IT ökar. Det blir allt mer viktigt att hitta effektivare sätt att leverera IT och att IT stöttar organisationens processer på ett optimalt sätt. Men var kommer då begreppet offshoring med in i bilden?

För att få en bas att stå på reder vi först ut definitionen av outsourcing.

Definitionen av outsourcing:

”Outsourcing är ett engelskt lånord och betyder att ett företag låter ett annat företag sköta en eller flera processer. På det sättet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet. .. Outsourcing definieras enligt SAOL (Svenska akademins ordlista) som ”utläggning av verksamhet på entreprenad”, d.v.s. verksamhetsutläggning.”- Wikipedia

Innan vi går vidare med offshoredefinitionen är det av vikt att först utreda hur du och din organisation förhåller sig till outsourcing.  I tidigare publicerade whitepapers har vi beskrivit ”Hur skapas en långsiktig sourcingstrategi för IT”. Rekommenderat är att du läser dessa och analyserar din organisation utifrån dessa frågor först och sedan tar nästa steg och utvärderar offshorealternativen vidare.

Definition av offshoring:

”Offshoring kallas det när ett företag flyttar produktionen av varor eller tjänster till ett annat land. Bland de vanligaste destinationsländerna för offshoring finns Kina och Indien. I Indiens fall ligger en stor del av förklaringen i en snabb utveckling av IT- och telekomsektorn tillsammans med en stor engelskspråkig arbetskraft. Syftet med offshoring är att sänka kostnaderna för det företag som flyttar över verksamhet till ett annat land.” – Wikipedia

Offshore outsourcing innebär alltså i praktiken att produktionen av varor eller tjänster flyttas till ett annat land samt levereras av en extern part.

Vilka är då de främsta anledningarna till att organisationer väljer offshoring?

Nedan presenteras några av de vanligaste anledningarna:

  1. Minska kostnaderna för IT-driften.
  2. Fokusera på kärnverksamheten
  3. Få tillgång till global specialistkompetens
  4. Frigöra interna resurser för andra ändamål
  5. Resurserna finns inte tillgängliga internt
  6. Öka förutsättningarna för reengineering
  7. Minska tiden för ”Time to market”
  8. Dra nytta av offshoremöjligheter, utnyttja tidszoner, öka tillgänglighet etc
  9. Sprida risk
  10. Hantera svåra funktioner

Är detta något som låter intressant för er organisation? I kommande blogginlägg kommer jag gå djupare in på strategin för offshoring samt i vilka former det kan levereras och implementeras.

Tips: Läs vår ordlista där vi reder ut många begrepp relaterade till upphandling här!

Publicerat den 14 mars 2017
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.