Två personer som hjälps åt att vända på ett stort traktordäck

Upphandling

Leverantörs- och avtalsetablering

“Leverantörs- och avtalsetablering” är vårt fjärde erbjudande inom Upphandling och leverantörsstyrning. Det är även vårt sista inlägg i denna blogg-serie.

Bakgrund till tjänsten

Kontract har genomfört ett stort antal projekt avseende etablering av leverantörer och avtal.
Vi har därför kunskap om de vanligt förekommande utmaningarna avseende leverantörs- och avtalsetablering, både hos leverantörerna och i kundens organisation. Det är tyvärr alldeles för vanligt att brister under själva etableringen av avtalet, och hos leverantören, gör att värdet av det gedigna arbetet från en väl genomförd upphandling riskerar att falla bort.

Kontracts erbjudande “Leverantörs- och avtalsetablering” uppskattas av många av våra kunder. Det blir en naturlig del av att vi följer med i leverantörs- och avtalsetableringen. Ofta väljer våra kunder att utöka sitt befintliga upphandlingsuppdrag och efterfrågar vår kompetens inom området leverantörs- och avtalsetablering – vi känner ju redan till uppdragsgivaren och kunden väl vilket spar både kalendertid och pengar.

Vad kan vi hjälpa er med?

En vanlig orsak till att ta hjälp av en oberoende part är att relationen mellan kunden och leverantören kan bli mycket ansträngd i införandefasen. Att det plötsligt uppstår onödiga konflikter och begränsningar i ansvar är vanligt när vardagen knackar på och arbetet faktiskt ska utföras av en ny leverantör med nya arbetssätt och nya människor.

Kontracts väl beprövade metodik kring vilka arbetsströmmar, roller och kompetenser som krävs i införandet kan på ett tidigt stadium tydliggöra eventuella risker med leverantörens upplägg och planering av projekt.

Ett stort värde för kunden blir att införandeprojektet kan genomföras inom avtalad tid- och kostnadsram. Med Kontracts hjälp införs bland annat processer och metoder för att testa och verifiera att upphandlade funktioner och tjänster fungerar innan de tas i drift, samt att en tydlig överlämning till förvaltning sker.

De, av kunden, upphandlade och avtalade tjänsterna och funktionerna måste vara uppe och rulla på det avtalade datumet. Eftersom Kontract format avtalet redan i upphandlingsuppdraget med kunden, blir det enkelt att leda kunden genom processen att få avtalet implementerat i organisationen. Vi kan också etablera avtalsstyrning som gör att kunden framöver kan jobba proaktivt med sin leverantör och övervaka hur avtalet följs när det väl är i drift. På så sätt får kunden ut det fulla värdet av det nya avtalet och leverantören.

Detta var det fjärde och sista blogginlägget från affärsområdet “Upphandling och leverantörsstyrning.”

De tre tidigare blogginläggen hittar ni i länkarna nedan:

En genomtänkt IT-sourcingstrategi – en avgörande komponent för ett väl fungerande IT-stöd

Att genomföra en effektiv IT-upphandling

Nyckeln till en effektiv leverantörs- och avtalsstyrning

Publicerat den 8 juli 2022
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.