Glasvägg till konferensrum

Upphandling

Att outsourca eller inte, det är frågan!

Outsourcing av IT som företeelse har i princip funnits sedan i början av 80-talet då IT som hjälpmedel i större skala introducerades i företag och organisationer.

I takt med den IT-tekniska utvecklingen har även outsourcing av IT ökat. Enligt Radar Group omsätter idag, i Sverige, outsourcing av IT ca 27 miljarder kronor årligen. Det motsvarar ungefär 17 % av den totala budget som CIO:s och IT-chefer har till sitt förfogande. Outsourcing av IT förväntas växa med ca 5 % år omsättningsmässigt.

De senaste åren har tjänster runt outsourcing av IT standardiserats och segmenterats till att idag grovt omfatta följande områden:

 • Systemutveckling- och systemförvaltning
 • Infrastruktur
 • Integration
 • Klienter
 • Processer

Även affärsmodellerna har blivit tydligare och mer flexibla från att varit beräknade utifrån investeringar i hårdvara, mjukvara, och människor till att nu vara baserade på kapacitetsutnyttjande. Den senaste trenden på outsourcinghimlen är Cloud Computing vilket i grunden bara är en ny affärsmodell där tjänster för infrastruktur och applikationer köps över Internet baserat på faktisk nyttjad kapacitet.

Outsourcing av IT som tjänst har blivit en standardiserad och vanligt förekommande hyllvara som relativt enkelt kan köpas och konsumeras som vilken annan IT-produkt eller IT-tjänst som helst.

Med tanke på den ökande trenden mot outsourcing av IT, tjänstens lättillgänglighet och det faktum att vi dagligen överöses med information från leverantörer, media och andra intressenter om dess förträfflighet borde väl beslutet vara enkelt för att effektivisera och optimera IT-stödet inom en organisation. Lägg därtill en tuffare ekonomisk verklighet med minskade vinstmarginaler och ökat krav på kostnadsreduktion så finns väl inget val alls.

Är outsourcing av IT den enda och den bästa strategin för optimering av IT?

Svaret på denna fråga är att det kan vara det men det behöver inte vara så. Det finns risker förknippat med outsourcing och fel utfört kan det till och med få motsatt effekt jämfört med vad målet med outsourcingen var.

Innan beslut om outsourcing av IT kan tas måste blickarna först vändas inåt i organisationen. Det handlar om att utifrån både ett lednings-, verksamhets- och IT-perspektiv göra en analys av nuläge, krav, behov, benchmarking m.m. Desto noggrannare och omfattande desto bättre. När dessa analyser är genomförda kommer det finnas en vetskap om problem och behov samt om något glapp finns mellan affärs- och verksamhetsplaner och IT-stödet. Problem och behov kan dock fortfarande lösas genom att antingen genomföra åtgärder internt eller outsourca.

Ett enkelt sätt att ta reda på huruvida outsourcing av IT är den bäst lämpade strategin för att lösa identifierade problem, behov eller glapp är att ställa sig själv följande frågor:

 • Hur hög är graden av beställarkompetens av IT i organsationen?
 • Hur hög är graden av affärsmässighet runt IT i organisationen?
 • Hur hög är graden av standardisering av plattformar och system i organisationen?
 • Hur hög är graden av processer och rutiner runt IT i organisationen?
 • Hur hög är graden av IT-intensivitet i organisationen?
 • Hur hög är graden av styrning och kontroll av IT i organisationen?

Om svaret är HÖG på de flesta av frågorna så kan outsourcing av IT vara en bra strategi. Om svaret däremot är LÅG så bör organisationens fokus vara internt.

Nästa steg i vägen mot en outsourcing av IT är bestämma vilka områden som ska outsourcas, hur de ska outsourcas samt genomförande av outsourcing.

I våra whitepapers Trender inom IT-sourcing och Hur skapas en långsiktig sourcingstrategi för IT kan du läsa mer om detta.

Till sist några erfarenheter kring outsourcing av IT som kan vara bra att känna till.

 • Outsourcing av IT innebär oftast en försämrad verksamhetskännedom då kunskap flyttas över till en extern leverantör.
 • Flexibilitet kring förändringar i samverkan, tjänster och prismodeller blir svårare att genomföra.
 • Proaktivitet kring nya tjänster och kostnadsreduktioner över tiden blir svårare att genomföra.
 • Övergång från en outsourcingleverantör till en annan är ofta komplicerat och förknippat med risker.
Publicerat den 14 januari 2018
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.