Två män vid konferensbord

Säkerhet

Vilka är de fem största cyberhoten?

I en rapport skriven av EU:s cybersäkerhetsbyrå (ENISA)* framgår att det skett en ökning av cyberhot i Europa. Under åren 2019–2020 har ökningen av cyberhot främst skett inom fem områden - ransomware, nätfiske, informationsläckage, identitetsstöld och insiderhot.

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går snabbt. Om tekniken inte används genomtänkt kan sårbarheter uppstå. De fem mest ökande cyberhoten bidrar till denna utveckling och det finns många enskilda företag och verksamheter som har drabbats hårt. Nedan går vi igenom de fem mest ökade cyberhoten i Europa:

Ransomware

Allt fler organisationer utsätts för utpressningsvirus, så kallat ransomware. Det är en typ av skadlig kod som låser din dator eller krypterar dina filer. Bedragaren begär sedan en lösensumma för att låsa upp informationen igen.

Nätfiske

Detta avser varje försök att få känslig information genom att låtsas vara en pålitlig eller auktoritativ källa. Nätfiske är idag den vanligaste metoden angripare använder för att komma åt lösenord eller bank- och kortuppgifter.

Informationsläckage

När värdefull information lämnas ut till obehörig part. Denna information kan i sin tur leda till utpressning eller ytterligare attacker mot organisationer.

Identitetsstöld

Detta menas när någon stjäl dina personliga uppgifter för att begå bedrägeri. Det kan exempelvis handla om ID-kapning eller att bedragaren använder din ekonomiska information för att genomföra olika inköp

Insiderhot

Innebär en risk att någon inom organisationen använder sin kunskap om, eller sin position, i syfte att skada verksamheten.

Rapporten från ENISA lyfter även fram att Covid-19-pandemin haft både positiv och negativ påverkan på cybersäkerheten. Pandemin har påskyndat digitaliseringen av samhället genom att distansarbete uppmuntras av många arbetsgivare. Säkerhetslösningar utmanas både i ökad volym men också genom vilka hot som behöver hanteras under dessa nya förutsättningar.

Enligt ENISA sker de främsta cyberattackerna utifrån ekonomiska motiv. Konsekvenserna av en cyberattack, exempelvis i form av ransomware, kan vara allvarlig och kostsam för organisationer.

I början av mars kommer DEL 2 inom ämnet. Då går vi igenom hur ni proaktivt kan arbeta för att undvika ovanstående cyberhot, där vi även kommer fokusera på vad ni kan göra själva samt när ni behöver ta hjälp utifrån.

* ENISA:s rapport

Behöver du hjälp med dina cybersäkerhetslösningar? Tveka inte att kontakta oss på Kontract!

Publicerat den 21 januari 2021
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.