Handslag i konferensrum

Projektledning

Projektmodeller på P - PEJL är en generell modell för projektledning som främst används av företag i Sverige.

För att uppnå effektiva projektresultat, att inte överstiga budget samt för att undvika förseningar är det vanligt att använda sig av olika typer av projektmodeller. Det finns många projektmodeller att välja mellan, vilket gjort att vi under en period kommer presentera fyra olika projektmodeller på P. Denna vecka kommer vi presentera projektmodellen-PEJL

Vi har tidigare gått igenom projektmodellen PROJEKTiL och PPS. Denna vecka kommer vi presentera projektmodellen PEJL . Missade du våra andra artiklar på temat? Klicka här:
Projektmodeller på P – PROJEKTiL En allmänt vedertagen projektmodell inom kommuner och regioner.

PEJL

PEJL är en generell modell för projektledning som främst används av företag i Sverige.

Pejl ser projektformen som en alternativ ledningsform som man i huvudsak ska använda när andra styr-, organisations- och arbetsformer i verksamheten inte anses tillräckliga eller ändamålsenliga. De erbjuder ett flertal olika modeller som tillsammans ger ett komplett ramverk för förändringsledning där projektledning är en av byggstenarna.

Styrkor

PEJLS modell använder sig utav man fasta beslutspunkter och processteg för att tydligt illusterara vad man behöver göra i det aktuella projektet. Man har även tagit fram detaljerade mallar och checklistor dedikerade de olika rollerna i ett projekt som de som innehar dessa roller kan använda sig utav under projektets gång.

Det finns även ett tydligt ägarskap för projektet som ska möjliggöra styrning av projektet utifrån ett effektperspektiv.

Svagheter

När man certifiera sig med PEJL väljer det kompetensområde man vill inrikta sig: Perspective, People eller Practice. Perspective Inriktar sig på projektets syfte, People på ledarskapet och med Practice lär man sig om metoder och verktyg. Detta innebär att om man vill ha en heltäckande bild så måste man certifiera sig och inrikta sig på alla tre av dessa områden.

Att tänka på vid användandet av systemet

Pejls ramverk för förändringsstyrning är en heltäckande modell för styrning och kontroll på olika nivåer vid förändringsarbete. I verksamhetsstyrningsmodellen som Pejl utgår ifrån vid förändringsarbete är olika projekt är medel för att komma fram till den önskade effekten i och för verksamheten.

Man följer en tydlig process som börjar med organisationens krav och strategier och slutar med bevakning av effekterna av ett projekt när det har avslutats. 

Behöver ni stöd?

Kontract har många års erfarenhet av att driva stora och komplexa projekt. Vi har en rad certifieringar inom olika typer av projektmodeller och kan därför stötta er att finna rätt projektmodell för just er verksamhet. Behöver ni stöd? Kontakta oss!

Publicerat den 2 september 2021
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.