Mac dator på arbetsplats

Projektledning

Fem kända slogans som inte är applicerbara på framgångsrik projektledning

Inte sällan får vi frågan hur vi driver framgångsrika projekt och vilka misstag vi sett, och för all del, varit med om genom åren. I texten nedan har vi satt samman några enkla förhållningssätt och för att göra det enkelt att komma ihåg har vi kopplat dessa till några kända bolagsslogans.

Naturligtvis har misstagen som vi exemplifierar projektledning genom inget att göra med bolagen, dessa får tjäna enbart som pedagogiska hjälpmedel i artikeln.

1. ”Just do it” – Nike

Många som vill få saker gjorda tänker att de inte behöver planera. ”Vi vet vad vi vill, det är väl bara att köra!”. Att anamma den här metoden påminner om buset när man häftar fast någons tofflor i golvet; man hamnar på näsan strax efter att man klivit ur sängen på morgonen.

Vi anser att projektledning baseras på gedigen analys och utformning innan genomförandet, men det slutar inte där.

Man får sällan en chans att vara efterklok, men faktum är att chansen faktiskt uppträder efter genomförandet då projektet ska utvärderas. Vad gjordes bra och var finns det förbättringspotential?

Svaren på de frågorna ska förbättra projektmodellen så att styrkorna framhävs och svagheterna elimineras. Varje gång modellen används blir den mer solid, projekten genomförs smartare, resultat blir högre.

2. ”Love all, serve all” – Hard rock café

När direktiv och kravställning är klara och alla gått iväg till genomförandet är det dags att låta den där smarta personen borta i hörnet komma till tals. Du vet den som har koll på det som verkligen händer i bolaget. Låt den personen skjuta in sina synpunkter och krav i projektet, gärna under hela projektets gång så att de små förändringar som kommer till inte märks ett och ett, men i slutändan förändrar hela projektets omfattning.

Kravhantering utan att ställa krav är ett bra knep till att misslyckas kapitalt med projekt. Om kraven förändras så ruckas grundvalarna i projektet, tro inget annat. Vi har tidigare bloggat om kravhantering och hur denna förankras i organisationen och vi vidhåller fortfarande att det är väsentligt och ska hanteras, men med försiktighet.

3. ”Have it your way” – Burger King

”Ok, gör som du vill.” Låt en eller några i projektet göra som de tycker är bäst. ”Konsensus råder, minus två personers åsikter – och de lät vi hålla på som de ville”.

Den typen av mentalitet kommer resultera i att resurserna stretar åt olika håll och ditt färdiga resultat kommer vara ett svårförståeligt lapptäcke. Projektledningen kommer bli utmanande. Låt diskussioner och bra tankar komma till tals i teamet och hos kundens resurser, men förväxla inte detta med att tillåta förvirring.

Det får inte finnas tvetydighet i vad man ämnar genomföra.

Projektledaren är inte bara kommunikatör utan även pedagog. Alla inblandade utförande eller beslutsfattande måste förstå fakta i projektet. Det är upp till projektledaren att se till att det händer.

4. ”Make believe” – Sony

Du har förmodligen en förstudie eller projektdirektiv som innehåller all data som är väsentligt för ditt projekt. Detta dokument kommer att vara den cementerade grund som ditt projekt ska byggas på, som din presentation för lednings- eller styrgruppen ska baseras på.

Ett bra tips för att förvirra beställaren av ditt projekt är att hitta på delar av innehållet i det dokumentet. Använd termer som ”och så vidare” eller avsluta din punktlista med ”övrigt” eller ”…”. Var gärna vag i dina beskrivningar, som ”värdet vi söker ligger någonstans mellan n och pi”.

Om projektledaren inte bidrar med korrekt fakta, sätts beställaren i en sits där fel beslut kan fattas, vilket förmodligen gör att hela projektet styrs in på fel kurs och man kommer inte att uppnå bestämda mål. Detaljspecifikationens relation till projektet ska betraktas som det periodiska systemets relation till naturens sammansättning.

5. ”I’m loving it” – McDonald’s

Basera dina beslut på känslor. Veva ner sidofönstret och kasta ut ditt data. Ha inte med dig veckorapporten till styrgruppen när du ska rapportera avvikelser, utan prata om att känslan i maggropen säger att ni är på spåret.

Det är ett perfekt förhållningssätt för att köra ditt projekt i botten.

Hur projekttriangelns tre hörn förhåller sig till varandra och till kvalitet är obestridligt. I arbetet med projektledning kan inte detta kompromissas med; vill beställaren ha en snävare deadline med bibehållen kvalitet måste det till mer resurser som kostar pengar; vill man strypa budgeten kommer obönhörligen tidsramen att brytas eller kvaliteten bli lidande. Så är det. Projektet hanterar fakta, inte känslor.

Publicerat den 14 juni 2018
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.