Männikskor promenerar i kontorsmiljö

IT-styrning

Våra 5 mest lästa artiklar under året

Ett händelserikt år går i högt tempo mot sitt slut och nästa års utmaningar knackar redan på dörren för de flesta av oss.  Vi tycker att det är viktigt att dela med oss av den kunskap och erfarenheter vi själva inhämtar.

Under året har vi därför tänkt till, skrivit och publicerat ett antal artiklar och whitepapers inom en rad olika ämnen.

Vilka artiklar har i år varit de mest lästa? Där kanske intresset och efterfrågan varit som högst?

De 5 artiklar som lästs flest gånger är:

1. Checklista för ett lyckat förvärv eller fusion

Så mycket som 60% av synergieffekterna och vinsterna man räknar med vid en sammanslagning är kopplade till IT. Trots det så ”glöms” IT allt för ofta bort. Det är en av anledningarna till att 9 av 10 M&A processer inte lever upp till förväntningarna.

Det behöver inte vara så vid förvärv och fusionssituationer.

2. IT M&A kräver snabba beslut

Vid fusioner av bolag är de absolut vanligaste drivkrafterna att minska kostnaderna via skalfördelar och vinna större marknadsandelar. Ibland är fusionerna en förutsättning för att hantera krympande marginaler och förändrad marknad.

Oavsett skäl, en förutsättning för att få effekt av en sammanslagning är att snabbt ge verksamheterna möjligheter att snabbt samexistera och samarbeta.

3. PMO för effektiva projekt

Det enkla, och kanske det mest traditionella, sättet att beskriva PMO (Project Management Office eller projektkontor) är en organisatorisk enhet som ska samla in information om projekt och program för att möjliggöra en strategisk översikt av projektportföljen.

Ett annat, mer värdebaserat, sätt att se på syftet är att PMO borde skapa de bästa förutsättningarna för en organisation att driva effektiva projekt och program.

Detta möjliggör att PMO kan vara rådgivande och stöttande i den strategiska långsiktiga styrningen av projektportföljen.

4. Vilken upphandlingsform är bäst lämpad i samband med offentlig upphandling av IT-drift?

Vilken upphandlingsform är bäst lämpad när en myndighet står inför en upphandling av IT-drift? Vad ska tas i beaktande vid valet av upphandlingsform? Här angriper vi frågeställningen genom att lista olika alternativ och väga för- och nackdelar mot varandra.

Resonemangen nedan är dock att betrakta som generellt hållna då valet av upphandlingsform i praktiken alltid beror på aktuell situation.

5. 7 steg för proaktiv strategisk planering

En CIO eller IT-chef idag lever i en värld med många olika behov och krav, ibland motstridiga, som måste hanteras. Förutom de förändringar som sker i det egna företaget pågår stora förändringar i omvärlden.

Samtidigt som det finns ett starkt tryck att minska kostnaden för IT-verksamheten finns det också stora möjligheter att skapa värde genom IT. Konsekvensen blir att behovet för strategisk planering av verksamheten kommer att öka.

Publicerat den 13 november 2018 av Kristian Franzén
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.